نقشه راه

نقشه راه، با توجه به علاقه و رشته ی مورد نیاز شما

دپارتمان عمران و معماریردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
TAKSA متره و برآورد دستی
45
آقای محتشم زاده
96/3/1دوشنبه و پنجشنبه5.500.000
2
Safe & Etabs سازه های بتنی
40
آقای ضیغمی
96/2/6شنبه و چهارشنبه4.400.000
3
AutoCAD 2D 3D
42
آقای رضاوند
96/2/6شنبه و چهارشنبه6.160.000
4
3DMAX – VRAY
50
آقای مهتدی
96/3/5جمعه6.050.000
5
Civil 3D
40
آقای احمدی
حد نصاب آموزشیجمعه4.400.000
6
ArcGIS 1&2
50
آقای بهادری بیرگانی
حد نصاب آموزشیپنجشنبه6.600.000
7
Claim
8
آقای محتشم زاده
حد نصاب آموزشیجمعه4.400.000
8
طراحی دستی سازه های فولادی
24
آقای ضیغمی
حد نصاب آموزشیجمعه3.850.000
9
طراحی سقفهای مجوف
16
آقای حسین زاده
18 و 19 خردادپنجشنبه وجمعه3.500.000
دپارتمان نظام مهندسی

ردیفآزموننام دورهاستادمدت (ساعت)مدت (روز)شهریه تکدرس (ریال)شهریه پکیج (ریال)
رزرو
ثبت نام
1محاسبات عمرانطراحي سازه های فولادی
دکتر فنائی4048.500.0007,650,000
2محاسبات عمرانطراحي سازه های بتنی
دکتر حقگو
3036.900.0006,210,000
3محاسبات عمرانمکانيک خاک و پي و بنايي
مهندس ضیغمی
2023.800.0003,420,000
4محاسبات عمرانآيين نامه 2800 زلزله
مهندس ضیغمی
1623.200.0002,880,000
5محاسبات عمرانبارگذاری
مهندس ضیغمی
1623.200.0002,880,000
7نظارت و اجرا عمرانسازه های فولادي و اتصالات و جوش
دکتر حقگو
2837.600.0006,840,000
8نظارت و اجرا عمرانسازه های بتن نظارت
مهندس ضیغمی
1623.600.0003,240,000
9نظارت و اجرا عمرانمکانیک خاک و پی و بنایی
مهندس ضیغمی
1222.800.0002,520,000
10نظارت و اجرا عمرانآيين نامه 2800 زلزله
مهندس ضیغمی
121.52.800.0002,520,000
11نظارت و اجرا عمرانبارگذاری
مهندس ضیغمی
121.52.800.0002,520,000
6محاسبات عمرانتحلیل سازه
دکتر فنائی16-2023.900.0003,510,000
12معماريطراحی معماری
دکتر میرزا محمدی
50-60612.000.00012,000,000
13معمارينظارت و اجراي معماری
دکتر میرزا محمدی
70-80814.500.00014,500,000
14تاسیساتتاسیسات برقی ( نظارت-طراحي)
دکتر سريري
40-5059.000.0009,000,000
15تاسیساتتاسیسات مکانیکی ( نظارت-طراحي)
مهندس هادي زاده
50-60611.500.00011,500,000
دپارتمان مالی و بازرگانی

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
حسابداری جامع ویژه بازار کار
180
گروه اساتید حسابداری
96/3/3چهارشنبه الی جمعه17.710.000
2
اکسل در حسابداری
12
آقای آل خمیس
96/3/3چهارشنبه الی جمعه1.540.000
3
ثبت و تمدید دفاتر قانونی
12
آقای تشکری

96/3/5چهارشنبه الی جمعه1.540.000
4
تراز و صورتهای مالی

12
آقای تشکری

96/3/4چهارشنبه الی جمعه1.540.000

5
اظهارنامه مالیاتی

12
آقای آل خمیس
96/3/4چهارشنبه الی جمعه1.540.000

6
قانون مالیات برارزش افزوده

12
آقای شالچیان
96/2/19شنبه و چهارشنبه2.200.000

دپارتمان مدیریت کسب و کار

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
اصول و تشریفات اداری
12
آقای صافی
حد نصاب آموزشیپنجشنبه و جمعه 2.145.000
2
خلاقیت و حل مسئله
36
آقای خسروی
حد نصاب آموزشیجمعه4.950.000
3
اصول مکاتبات اداری ویژه مسئولین دفاتر
8
آقای ساسان
حد نصاب آموزشیجمعه935.000
4
اصول و فنون مذاکره موثر
20
آقای امیدی
حد نصاب آموزشیجمعه2.750.000

5
اصول پذیرائی و تشریفات
12
آقای صافی
حد نصاب آموزشیجمعه4.400.000

6
اصول سرپرستی
16
دکتر بارافکن
حد نصاب آموزشیپنجشنبه و جمعه 3.300.000

7
شیوه های رهبری اثر بخش و نفوذ در دیگران
16
دکتر بارافکن
حد نصاب آموزشیپنجشنبه و جمعه 3.300.000

امور برون سازمانی

ردیفنام دورهاستادمدت (ساعت)تاریخ شروعرزروثبت نام
1ایمنی فرایند
خانم شلمزاری
16

96/02/12
2MSDS
آقای قنبرنژاد
896/02/016
3علت یابی حریق
عبیات
1696/03/02
4واکنش در شرایط اضطراری
خانم شلمزاری – آقای حاجی لری
896/04/03
5پرمیت نویسی
زنجیر ساز

896/05/02
6اصول و مقررات HSE
آقای قنبرنژاد
896/06/01
7آیین نگارش و مکاتبات اداری
آقای ساسان
1696/02/18
8اصول وفنون مذاکره
آقای امیدی1696/02/25
9تصمیم گیری و روشهای حل مسئله
آقای خسروی
1696/03/07
10مدیریت استراتژیک
آقای بارافکن
1696/03/20
11مدیریت ادعا، حل وفصل اختلافات Claim
بهزادی فر
1696/04/10
12اصول پذیرایی و تشریفات اداری
آقای صافی
1696/04/13
13هوش هیجانی
آقای خسروی
1696/04/13
14
آیین نگارش و مکاتبات اداری به زبان انگلیسی
سواعدی
96/05/01
15رفتار سازمانی
آقای بارافکن
1696/05/07
16روانشناسی کار
آقای خسروی
2496/05/14
17کیفیت زندگی کاری
آقای خسروی
896/06/04
18
نیازسنجی آموزشی
اکبری
2496/06/06
19حفاظت گفتار و تخلیه تلفنی
بنوان
696/06/19
20استانداردهای مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
رضاییان
1296/02/19
21قانون مالیات بر ارزش افزوده

1696/03/21
22حسابداری مالیاتی
رضاییان
1696/03/29
23اصول بودجه ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی
بهزادی فر
2496/05/15
24GIS

آقای بهادری
3296/05/21
25ترخیص کالا و گمرک
جعفری
1696/05/28
26اعتبارات اسنادی
دیناشی
1696/06/11
27سیستم کدگزاری نوین انبارها
نوین نام
896/06/13
28روانکاری صنعتی و کاربرد آنها
آقای گشتاسبی
1696/02/23
29تعمیرات و نگهداری پمپ ها
آقای ابوحمیدی
1696/03/23
30هیدرولیک مقدماتی – پیشرفته
آقای ابوحمیدی
3296/03/28
31پنو ماتیک مقدماتی – پیشرفته
آقای ابوحمیدی
3296/04/19
32مبدلهای حرارتی
تاجدانی
1696/04/24
33solid work
آقای صادقی گرمارودی
2496/05/22
34شیرهای صنعتی
آقای ابوحمیدی
896/05/24
35ابزار دقیق عمومی
آقای ابراهیمی
1696/05/28
36گزارش نویسی فنی
آقای یاری

1696/06/21
37ابزار شناسی عمومی
آقای ابوحمیدی

896/06/25
38برجهای خنک کننده اصول طراحی و انتخاب
تاجدانی
1696/06/27
39excel adv
خانم صلواتی
2096/02/25
40تهیه داشبوردها و گزارشات حرفه ای

24
41spss
آقای فخرایی
24
42A+
آقای کاهکش
18
43network +
آقای عگبی
24
44Mikrotik-MTCNAآقای مقدم
24
دپارتمان فناوری اطلاعات

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
شبکه های کامپیوتری NET+
24
خانم فرجام
96/2/23زوج2.860.000
2
CCNA
50
آقای عگبی
96/3/20شنبه و دوشنبه7.000.000
3
CCNP ROUTE
40
آقای مقدم
متعاقبا اعلام میگرددکمپ7.700.000
4
SQL
Design – Admin

32
آقای قربانی

حد نصاب آموزشیکمپ8.400.000

13میکروتیکMTCNA

24
آقای مقدم
حد نصاب آموزشیکمپ7.000.000

6
برنامه نویسی اندروید

30
آقای موسوی

96/2/26فرد4.300.000

7
ICDL1

70
خانم صلواتی

96/3/20شنبه و دوشنبه2.860.000

8
ICDL 1

70
خانم دهقانی

96/3/24چهارشنبه و پنجشنبه2.860.000

9
ICDL 2

32
خانم صلواتی

96/2/16شنبه و دوشنبه1.400.000

10
ICDL 2

32
خانم دهقانی

96/2/27چهارشنبه و پنجشنبه1.400.000

11
Word & excel

45
خانم صلواتی

متعاقبا اعلام میگرددیکشنبه و سه شنبه3.850.000

12
سخت افزار کامپیوتر A+

18
آقای شمسی پور

96/3/2یکشنبه و سه شنبه2.000.000

13
اکسل پیشرفته

18
خانم صلواتی

96/2/25دوشنبه / چهارشنبه1.800.000

دپارتمان کودک و نوجوان

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
رایانه کار مقدماتی
12
خانم فرجام
حد نصاب آموزشیفرد1.155.500
2
رایانه کار پبشرفته
26
خانم فرجام
حد نصاب آموزشیفرد2.167.000
3
فتوشاپ
18
خانم دبیری
حد نصاب آموزشیزوج1.650.000
4
عکاسی

12
خانم خوشدل

حد نصاب آموزشیزوج1.320.000

5
نقاشی و تصویر سازی ذهنی

18
متعاقبا اعلام میگردد

حد نصاب آموزشیفرد1.705.000

6
نقاشی و طراحی نوجوانان

18
متعاقبا اعلام میگردد

حد نصاب آموزشیفرد1.705.000

7
خلاقیت و خوشنویسی

12
متعاقبا اعلام میگردد

حد نصاب آموزشیفرد1.045.000

8
خلافیت و مهارت نوشتار

12
متعاقبا اعلام میگردد

حد نصاب آموزشیفرد990.000

دپارتمان ریاضیات و آمار

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
SPSS
24
آقای فخرائی
حد نصاب آموزشیزوج4.000.000
2
MATLAB
24
آقای موجودی
حد نصاب آموزشیفرد4.000.000
3
LISREL
24
آقای موجودی
حد نصاب آموزشیزوج4.000.000
4
AMOS

24
آقای فخرائی
حد نصاب آموزشیفرد4.000.000

دپارتمان مکانیک و متالوژی

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
بازرسی جوش 1 & 2
36
آقای حیدربزرگ
حد نصاب آموزشیچهارشنبه الی جمعه9.130.000
2
PIPING
48
آقای حیدربزرگ
حد نصاب آموزشیچهارشنبه الی جمعه3.630.000
3
Solidworks
40
آقای صادقی گرمارودی
حد نصاب آموزشیچهارشنبه الی جمعه4.070.000
4
روانکاری صنعتی و کاربرد آن
16
آقای گشتاسبی
96/2/3شنبه / چهارشنبه3.500.000
دپارتمان نفت ، گاز و پتروشیمی

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
Eclips
24
آقای درستان
حد نصاب آموزشیچهارشنبه الی جمعه5.170.000
2
HYSYS
20
آقای حاجی لری
حد نصاب آموزشیچهارشنبه الی جمعه4.400.000
دپارتمان ایمنی و بهبود محیط کار

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
HSE-GeneraI
16
خانم شلمزاری
96/2/9شنبه و دوشنبه3.025.000
2اصول بازرسی
16
آقای حسینی منش
حدنصاب آموزشیجمعه1.980.000
3
تضمین کیفیت استاندارد 17025
12
خانم شلمزاری
حدنصاب آموزشیجمعه1.320.000
4ایمنی فرایند12
دکتر حاجی لری
96/2/25یکشنبه / سه شنبه1.900.000
5MSDS
8
آقای قنبر نژاد
96/2/16شنبه1.500.000
دپارتمان گرافیک و انیمیشن

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
فتوشاپ مقدماتی
24
خانم خوشدل
حد نصاب آموزشیدوشنبه و پنجشنبه 3.190.000
2
فتوشاپ پیشرفته
18
خانم خوشدل
حد نصاب آموزشیدوشنبه و پنجشنبه 3.190.000
3
Illustrator
24
خانم خوشدل
حد نصاب آموزشیدوشنبه و پنجشنبه 3.300.000
4
In Design
24
خانم خوشدل
حد نصاب آموزشیدوشنبه و پنجشنبه 3.300.000
دپارتمان برق و الکترونیک

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
PLC 1&2
36
آقای ابراهیمی
96/2/15جمعه6.060.000
2
DCS7
30
آقای ابراهیمی
96/2/14پنجشنبه و جمعه8.250.000
3
EPLAN
24
آقای بقال پور
96/2/13چهارشنبه6.600.000
4
WINCC

24
آقای ابراهیمی
حدنصاب آموزشیپنجشنبه و جمعه6.600.000

دپارتمان مدیریت و صنایع

ردیفنام دورهمدت دورهاستادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
PRIMAVERA
32
آقای شکسته بند
96/1/29یکشنبه و سه شنبه 4.400.000
2MSP24
آقای شکسته بند
96/1/27یکشنبه و سه شنبه 3.520.000
3
HSE-MS
8
آقای کاووسی
حدنصاب آموزشیجمعه3.025.000
4
MINITAB

24
آقای شکسته بند
حدنصاب آموزشیشنبه و دوشنبه2.530.000

جزوات ارائه شده

جزوه شبکه های کامپیوتری

جزوه نرم افزار SPSS

جزوه نرم افزار Primavera6

جزوه فتوشاپ Photoshop

جزوه نرم افزار Illustrator

دوره های این آموزشگاه بسیار عالی بود و حتما توصیه میشه

میلاد الیاسی
میلاد الیاسیبرنامه نویس

از شرکت در این دوره ها راضی ام و به راندمانم کمک کرد

حمیدرضا میرزایی
حمیدرضا میرزاییمهندس it

اطلاع از دوره های ما