حاجی لری

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : قدرت اله بهادری بیرگانی   

متولد : ۱۳۵۱

سوابق تحصیلی

کارشناس مهندسی عمران – عمران

سوابق شغلی

کارشناس GIS پروژه طرح پتانسيل يابي آب و خاك خوزستان در شرکت دزآب

کارشناس GIS پروژه مطالعات آبرساني به روستاهاي جنوب شرق خوزستان در شرکت دزآب

کارشناس GIS پروژه مطالعات تعيين حريم بستر سواحل رودخانه كارون در شرکت دزآب

کارشناس GIS پروژه طرح پتانسيل يابي نيروگاههاي برقابي كرخه، كارون و دز در شرکت دزآب

مجري طرح پروژه طرح رقومي سازي و موزاييك و GIS نقشه هاي طرح تفصيلي اهواز در شرکت ساج پردازان

مجري طرح پروژه طرح رقومي سازي نقشه هاي اراضي استان خوزستان در شرکت ساج پردازان

كارشناس GIS پروژه طرح GIS فاضلاب شهر كرمانشاه در شرکت دزآب

همکار پروزه طرح ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) دفتر حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني حوزه

 آبريز گاوخوني در شرکت دزآب

مسئول واحد راحی و پياده سازی آرشيو اسناد فنی سد دز در شرکت دزآب

مسئول واحد طراحی و پياده سازی آرشيو اسناد فنی سد کارون ۳ در شرکت دزآب

مجري نرم افزار پروژه طراحی نرم افزار سيستم تصميم يار مديريت منابع اب حوضه های کارون و دز (DSS ) در شرکت رایان پالا

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی اتوماسيون اداری تحت وب شرکت برق منطقه ای خوزستان

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی اتوماسيون اداری تحت وب شركت توسعه منابع آب و نيرو

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی اتوماسيون اداری تحت وب شرکت خاک آزما (تهران)

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی اتوماسيون اداری تحت وب شرکت آبفای روستايی (خوزستان )

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی اتوماسيون رفاه و درمان شرکت آبفای روستايی (خوزستان )

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی اتوماسيون اداری تحت وب شرکت مهندسين مشاور دزآب (خوزستان)

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی اتوماسيون اداری تحت وب شرکت مهندسين مشاور  سازآب (خوزستان)

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی اتوماسيون اداری تحت وب شرکت مهندسين مشاور آسماری (شيراز)

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی اتوماسيون اداری تحت وب شرکت مهندسين مشاور پورآب( اهواز و شيراز)

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی اتوماسيون اداری تحت وب شرکت پی سامان  (خوزستان)

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی و اجرای آرشيو الکترونيکی اسناد اداره کل ثبت احوال استان خوزستان

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی و اجرای آرشيو الکترونيکی اسناد اداره کل ثبت احوال استان سمنان

مدير عامل و مجری پروژه طراحی و پياده سازی و اجرای آرشيو الکترونيکی اسناد اداره کل ثبت احوال استان فارس

مدير عامل و مجری پروژه نظارت بر آرشيو الکترونيکی اسناد اداره کل ثبت احوال استان فارس

مدير عامل و مجری پروژه نظارت بر آرشيو الکترونيکی اسناد اداره کل ثبت احوال استان خوزستان

مدير عامل و مجری پروژه نظارت بر آرشيو الکترونيکی اسناد اداره کل ثبت احوال استان البرز

مدير عامل و مجری پروژه نظارت بر آرشيو الکترونيکی اسناد اداره کل ثبت احوال استان کهگيلويه و بوير احمد

سوابق تدریس
 • تدريسGIS و نرم افزار ArcView
 • تدريسGIS و نرم افزار ArcGIS
 • تدريس كاربرد AutoCAD در GIS
 • تدريس  نرم افزار Office
سوابق اجرائی
 • دبیر دروس فنی مهندسی آموزش و پرورش ناحيه ۳ از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴
 • طراح سوالات امتحان نهايی هنرستانهای استان خوزستان آموزش و پرورش ناحيه ۳ از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴
 • مشاور GIS مديريت نقشه برداری شركت ملی نفت –مناطق نفت خيز جنوب از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷
 • كارشناس مطالعات GIS شركت مهندسي مشاور دزآب از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲
 • مدير واحد GIS شركت مهندسي مشاور دزآب از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵
 • مدير واحد انفورماتيك و GIS شركت مهندسي مشاور دزآب از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
 • مشاور GIS شركت مهندسي مشاور سازآب اهواز از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷
 • مدير عامل شركت مهندسي رايان پالا از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰
 • رئيس هيئت مديره شركت مهندسي رايان پالا از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 • مدير و موسس مجتمع آموزشی شريف از سال ۱۳۸۷ تا کنون
دوره های گذرانده
 • آموزش گزارش نويسي و آيين نگارش
 • اصول و مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي
 • كاربرد هايGISدر تاسيسات آب و فاضلاب
 • نرم افزار Arcview
 • دوره تضمين کيفيت ISO9000
 • دوره ترميک پياده سازی استراتژی سازمانی (EFQM )
 • اصول فنون مذاکره-دکتر حيدری
 • دوره ايمنی و بهداشت HSE