نسیم شلمزاری

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : نسیم شلمزاری

متولد : 1363

سوابق تحصیلی
 • کارشناس :مهندسی منابع طبیعی
 • کارشناس ارشد: مدیریت محیط زیست
 • دکتری:مدیریت محیط زیست
سوابق شغلی
 • مدیر مطالعات پروژه ی یکسان سازی و تدوین دستورالعملهای ایمنی و اطفا حریق کارگاههای صنعتی فنی و حرفه ای (با مشارکت اداره کار و سازمان فنی و حرفه ای قزوین) ١٣٩٣ تاکنون
 • مشاور استقرار و نگهداشت سیستم مدیریت HSEو بهداشت شغلی واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شماره ١ از سال ٩١ تاکنون
 • مدیر HSE و بهداشت محیط شرکت مهندسین مشاور دزآب از سال ٩١ تا کنون
 • مدیر پروژه مطالعات ارزیابی اثرات ریسک و زیست محیطی خطوط لوله نفت و گازشرکت پارس فرآیند جنوب از سال ٨٩ تا ٩١
 • کارشناس مطالعات زیست محیطی شرکت مهندسین مشاور یکم در طرحهای خطوط لوله نفت و گاز از سال ٨٧ تا ٨٩
 • گویندگی صدا و سیمای مرکز خوزستان از سال ٨٧ تا ٨٩
 • کارشناس مطالعات زیست محیطی در شرکت مهندسین مشاور صدرآب پویا از سال ٨٥ تا ٨٦

کارشناس مطالعات زیست محیطی در شرکت مهندسین مشاور دزآب از سال ٨٤ تا ٨٥

سوابق تدریس
 • تدریس در واحد پیام نور اهواز از سال ٨٧ تا ٩٠
 • تدریس در واحد پیام نور مسجدسلیمان از سال ٨٧ تا ٩٠
 • تدریس در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اهواز و ماهشهر از سال ٩٠
 • تدریس در دانشگاه مسجدسلیمان سال 87 تا 94
 • تدریس در واحد علمی کاربردی خلیج فارس در رشته های ایمنی صنعتی ، اطفا حریق و لجستیک بنادر از سال ٩٠
 • مدرس پژوهشکده ی صنعت آب و برق در رشته های ایمنی ، اطفا حریق و آب و فاضلاب
 • مدرس واحد علمی و کاربردی صنوف اهواز در رشته های ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE)
 • تدریس دوره ی اصول آمادگی، واکنش و مدیریت شرایط اضطراری
 • تدریس دوره های امداد و نجات در سوانح در جمعیت هلال احمر از سال ٩٠ تا کنون
 • تدریس دوره ی آمادگی و واکنش در شرایط اضطرارى در شهرک صنعتی شماره ٢ و ١ اهواز
 • تدریس دوره ی فرماندهی مدیریت آلودگی نفتی دریا در مرکز آموزش فنون نفت اهواز
 • تدریس دوره ی فرماندهی بحران در صنعت برای مدیران شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران
 • تدریس دوره ی مدیریت بحرانهای زیست محیطی در صنعت در شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران
 • تدریس دوره ی پدافند غیرعامل در شرکت بهره برداری برق خوزستان
 • تدریس چندین دوره ی پدافند غیرعامل در مرکز آموزش فنون نفت اهواز
 • تدریس دوره ی پدافند غیرعامل در شرکت آب و فاضلاب خوزستان
 • تدریس دوره های مدیریت بحران در مرکز آموزش فنون نفت اهواز
 • تدریس دوره های HSE و IMS در مرکز آموزش های ضمن خدمت مناطق نفت خیز جنوب
 • تدریس دوره های متعدد HSE در مرکز آموزشهای فنون نفت اهواز
 • تدریس دروه ی ایمنی در گودبرداری و حفاری در آتش نشانی دزفول و آب و فاضلاب خوزستان
 • تدریس دوره قوانین و مقررات محیط زیست در مرکز آموزشهای فنون نفت اهواز
 • تدریس دوره های HSE و اطفا حریق در شهرک صنعتی شماره یک اهواز
 • تدریس دوره های ایزو ١٨٠٠١ ، ایزو ١٤٠٠١ در شهرک صنعتی شماره یک اهواز
 • تدریس دوره های آشنایی با سیستمهای اعلام حریق و عملیات اطفا در شهرک صنعتی شماره یک و دو اهواز
 • تدریس دوره های سیستم مدیریت محیط زیستی EMS در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • تدریس دوره بلندمدت تربیت کارشناس HSE در مرکز آموزشهای بازرگانی خوزستان
 • تدریس دوره افسر HSE در شرکت کامیاران پردازش
 • تدریس دوره ی عوامل زیان آور محیط کار در پالایشگاه آبادان
 • تدریس دوره ی مدیریت پسماند صنعتی در شرکت کامیاران پردازش برای پرسنل شرکت شهرکهای صنعتی
 • سخنران همایش ملی HSE با رویکرد بالادستی صنایع نفت و گاز در سال ١٣٩٢ با عنوان نقش پیاده سازی اصول پدافند
 • غیرعامل در تاسیسات شبکه ای و زیرساختی کشور
سوابق اجرائی
 • همکار طرح زون بندی و آمایش سرزمینی شهرستان مسجدسلیمان براساس اصول امنیت و توسعه پایدار با همکاری دانشگاهمسجدسلیمان، ١٣٨٨
 • همکار طرح با عنوان ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل حادثه خیزی شهر اهواز در راستای مدیریت بحران با همکاری دانشگاه تهران، 1389
 • همکار طرح پژوهشی با عنوان تهیه دستورالعمل مدیریت زیست محیطی و پایش خطوط انتقال و مخازن مواد و فرآورده های نفتی در راستای مدیریت بحران و ارزیابی ریسک شبکه ی نفت و گاز مناطق نفتخیز جنوب در اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان،1390
 • همکار پروژه ی طراحی سیستم فاضلاب )با رویکرد پدافند غیرعامل و تاب آوری( در شهرک صنعتی آیینه ورزان فیروزکوه، ١٣٩٣
 • همکار طرح بین المللی کشور فرانسه با موضوع طرح آموزش همگانی و ترویج محیط زیست در ایران با همکاری بانک جهانی، ١٣٩٢
 • داوری طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد مسجدسلیمان با عنوان ) بررسی عوامل موثر در گسترش و تقویت اکوتوریسم جهت ایجاد بستری برای توسعه پایدار شهرستان مسجدسلیمان )١٣٨٨
 • مجری طرح تحقیقاتی در شرکت جهاد نصر با عنوان بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان، ١٣٩٣
 • ارائه ی طرح آسیب شناسی گره های پر خطر در منطقه ی ویژه ی اقتصادی ماهشهر به منظور مدیریت بحران با رویکرد پدافندی،1394
 • ارائه ی طرح ارزیابی توان شهرکهای صنعتی خوزستان بر اساس اصول پدافند غیرعامل ، ١٣94
دوره های گذرانده
 • گواهینامه ایمنی، بهداشت ومحیط زیست (HSE) از BV فرانسه
 • گواهینامه MS از شرکت مشاوره کامیاران پردازش
 • گواهینامه ١٨٠٠١ OHSAS از شرکت مشاوره کامیاران پردازش
 • گواهینامه ١٤٠٠١ ISO از شرکت مشاوره کامیاران پردازش
 • گواهینامه ٩٠٠١ ISO از شرکت مشاوره کامیاران پردازش
 • گواهینامه مستندسازی ١٨٠٠١ OHSAS از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
 • گواهینامه ارزیابی ریسک از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
 • گواهینامه ١٨٠٠١ OHSAS از شرکت مهندسی الماتکو
 • گواهینامه MS از دانشگاه تهران
 • گواهینامه آشنایی با نرم افزار GIS از شرکت مانا پویا
 • گواهینامه کارگاه آموزشی ترویجگری محیط زیست از شرکت پتروشیمی اروند
 • گواهینامه بین المللی دوره مدیریت برند و استراتژی QAL از المان
 • گواهینامه ی امداد و نجات از سازمان هلال احمر خوزستان
 • گذراندن دوره ی برگشت پذیري و تاب آوري در بحران برگزارشده توسط دانشگاه مالک اشتر
 • گذراندن دوره ی مدیریت پسماند صنعتی برگزار شده توسط دانشگاه تهران
 • گذراندن دوره ی ارزیابی انتشار آلاینده های هوا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
 • گذراندن کارگاه تخصصی اصل ٢١ مقررات ملی ساختمان)پدافند غیرعامل(در تاسیسات
 • گذراندن دوره ی اصول پدافند غیرعامل برگزار شده توسط دانشگاه مالک اشتر
 • گذراندن دوره ی اصول دفاع سایبری در پدافند غیرعامل برگزار شده توسط دانشگاه مالک اشتر
 • گذراندن دوره ی اصول مقاوم سازی سازه ها در پدافند غیرعامل برگزار شده توسط دانشگاه مالک اشتر
 • گذراندن دوره ی اصول دفاع غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت آب و فاضلاب برگزار شده توسط دانشگاه مالک اشتر
 • گذراندن دوره ی مدیریت بحران و زون بندي و تعیین نقاط پر خطر سایت های صنعتی
 • گذراندن دوره ی مدیریت در شرایط اضطراري
 • گذراندن دوره ی اقدامات بهداشتي در شرایط اضطراري در صنعت آب و فاضلاب
 • گذراندن دوره ی مباني پدافند غیرعامل صنعتي در کارگاهها و کارخانجات