مجید ابراهیمی

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : عبدالمجید ابراهیمی

متولد : ۱۳۴۷

سوابق تحصیلی
 • کارشناسی برق – قدرت
سوابق شغلی
 • مسئول تعمیرات برق چاپخانه نگارین اهواز
 • مدیر برق کارخانه نورد میلگرد کرمانشاه
 • مجري عملیات برق در راه اندازي کارخانه ذوب نگین غرب کرمانشاه
 • مدیر کارخانه ذوب نگین غرب کرمانشاه
 • طراحی کلیه سیستمهاي الکتریکی کارخانه نورد فولاد خرم آباد شامل پست هاي فشار قويتابلوهاي – MCC کابل کشی هاروشنایی صنعتی سیستم کنترل PLC خط تولید نورد و تابلو هاي درایو الکتروموتورهاي خط
 • مسئول برق و نظارت بر کار پیمانکاران هندي در شرکت کاغذ سازي اترك اصفهان
 • مدیر عامل شرکت سازندگان مبتکر صنعت ، مجري عملیات برق و سازنده تابلوهاي فرمان و PLC ، مجري پروژه هاي اتوماسیون صنعتیمچري طرح هاي انرژي هاي نو(بیو ماس یا تولید انرژي از زباله هاي شهري ، تولید گاز و الکتریسیته از فضولات دامی ، نیروگاه هاي خورشیدي ، نیروگاه هاي بادي) ، سیستم مدیریت خانه ي هوشمند ( BMS )
سوابق تدریس
 • مدرس برق صنعتی در اداره کل آموزش فنی و حرفه اي خوزستان
 • مسئول آزمون اداره کل و مشاور مدیر کل فنی حرفه اي کرمانشاه در امور تجهیز کارگاه هاي پیشرفته
 • کارشناس آموزش مهارتهاي پیشرفته و مسئول تجهیز مراکز فنی حرفه اي استان خوزستان
 • کارشناس مسئول برگزاري مسابقات ملی مهارت کشور در رشته آکواترونیک
 • مدرس ارشد PLC و مکاترونیک در مرکز آموزش فنی حرفه اي اهواز و دانشگاه علمی کاربردي امام علی اهواز
 • مربی برگزیدگان مهارتی استان خوزستان در رشته هاي کنترل صنعتی ، مکاترونیک و آکواترونیک
 • کسب افتخار تربیت منتخبین شرکت در مسابقات جهانی ٢٠١٥ world skill – سائوپولوي برزیل از کشور ایران در رشته هاي مکاترونیک و آکواترونیک