امین موجودی 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : امین موجودی   

متولد : 1364 

سوابق تحصیلی
  • دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)
سوابق تدریس
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
  • تدریس در دانشگاه علمی­کاربردی اهواز، واحد مجمع امور صنفی
  • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد دزفول
  • تدریس در مرکز آموزش بازرگانی اهواز