ایمان ضیغمی

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : ایمان ضیغمی

سوابق تحصیلی
 • کارشناس ارشد عمران از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق تدریس
 • سوابق تدریس نرم افزارهای Safe و Etabs:
  • موسسه سنجش برتر رشت به مدت 2 سال
  • موسسه جهش رشت به مدت 3 سال
  • موسسه حرفه آموزان سمنان به مدت 2 سال
  • موسسه حرفه آموزان گرگان به مدت یک سال

  سوابق تدریس کنکور ارشد:

  • مقاوت مصالح موسسه سنجش برتر رشت 2 سال
  • مقاوت مصالح موسسه جهش رشت 4 سال
  • مقاوت مصالح موسسه حرفه آموزان گرگان 3 سال
  • مقاوت مصالح موسسه رهجور بندرعباس 1 سال
  • مقاوت مصالح موسسه هستی کرمان 1 سال
  • تحلیل سازه موسسه سنجش برتر رشت 2 سال
  • تحلیل سازه موسسه جهش رشت 4 سال
  • تحلیل سازه موسسه رهجور بندرعباس 1 سال
  • خاک و پی موسسه جهش رشت4 سال
  • خاک و پی موسسه حرفه آموزان گرگان 3 سال
  • خاک و پی موسسه صدرا اصفهان 1 سال
  • خاک و پی موسسه رهجور بندرعباس 1 سال

   

  سوابق تدریس نظام مهندسی :

   تدریس دوره های بارگذاری – فولاد – بتن – خاک و پی – مصالح بنایی – آیین نامه 2800،  در :

  • موسسه پورتال جامع مهندسین تهران
  • مجتمع فنی و تخصصی مهندسین البرز کرج
  • موسسه جهش رشت
  • موسسه شریف صدر اهواز
  • موسسه حرفه آموزان سمنان
  • موسسه حرفه آموزان گرگان
  • موسسه بینش بندرعباس
  • موسسه پردیس معمار بندرعباس
  • موسسه حرفه آموزان شاهرود
  • موسسه گاما بوشهر
  • موسسه بینش قشم
  • موسسه رستاک چالوس