روح اله محتشم زاده

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : روح اله محتشم زاده

متولد : 1359

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی آب

سوابق شغلی
 • سرپرست طراحی و اجرای پل های خط انتقال گاز
 • سرپرست پروژه بازسازی تصفیه خانه سید عنایت
 • سرپرست پروژه حوضچه خاکی شعیبیه
 • سرپرست نظارت شهرک 1800 واحدی فرهنگیان ماهشهر
سوابق تدریس
 • MSP
 • PRIMAVERA P6
 • تکسا و مبنا
 • SAFE & ETABS
 • AUTO CAD
 • OFFICE
 • متره و برآورد پروژه های ابنیه ساختمانی و صنعتی، خطوط انتقال آب و فاضلاب، راهسازی و..
 • تهیه تنظیم اسناد مناقصات
 • تهیه صورت وضعیت پروژه ها و تهیه صورت وضعیت تعدیل
 • تهیه برنامه های زمان بندی، کنترل پروژه، برنامه ریزی منابع و بودجه بندی پروژه