هنگامه دهقانی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : هنگامه دهقانی   

متولد : ۱۳۵۹   

سوابق تحصیلی

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

سوابق شغلی
  • مدرس ICDL درجه دو و یک