شمسی پور

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : علیرضا شمسی پور

سوابق تحصیلی
 • مهندسي فناوري اطلاعات _ امنيت اطلاعات
سوابق شغلی
 • کارشناس فني شبکه و امنيت در واحد انفورماتيک شرکت مهندسي مشاور دزآب
 • مشاور مدير عامل و مسئول بخش IT در شرکت مهندسي مشاور آمايش
سوابق اجرائی
 • پياده سازي و مديريت قابليت Network Security Port در سوييچ‌هاي شبکه داخلي دفتر مرکزي شرکت دزآب (با بيش از ۲۴۰ کامپيوتر و لپ‌تاپ)
 • راه اندازي و مديريت کنسول ويروس‌ياب جهت سرورها‌ و سيستم‌هاي دفتر مرکزي شرکت دزآب (با بيش از ۱۷۰ کامپيوتر ، لپ‌تاپ و ۱۰ سرور)
 • پياده‌سازي ساختار يکپارچگي نرم‌افزاري در کليه دفاترشرکت دزآب
 • بهينه‌سازي ، نظام‌مند نمودن‌‌ و طراحي نقشه شبکه داخلي دفتر مرکزي شرکت دزآب
 • طراحي و پياده‌سازي ساختار حفاظت از خروج اطلاعات و تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات به تفکيک بخش‌هاي مختلف در دفتر مرکزي شرکت دزآب
دوره های گذرانده
 • Network +
 • مديريت استراتژيك امنيت اطلاعات
 • مدير سرويس دهنده‌هاي ماکروسافت
 • تکنسين تجهيزات شبکه‌هاي کوچک
 • تکنسين عمومي شبکه‌هاي کامپيوتري
 • کارگاه امنيت شبکه
 • کارگاه راه‌هاي نفوذ به سرورها