مرضیه فرجام

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : مرضیه فرجام

سوابق تحصیلی

مهندسی فناوری اطلاعات

سوابق شغلی
  • مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات و پشتیبان شبکه مجتمع فنی شریف صدر
  • کارشناس مانیتورینگ شرکت سفیران فناوری آویژه
  • مدرس دوره های شبکه های کامپیوتری Network+ و سخت افزار رایانه A+ و رایانه کار مقدماتی و پیشرفته
سوابق تدریس
  • دوره رایانه کار مقدماتی
  • دوره رایانه کار پیشرفته
  • دوره سخت افزار کامپیوتر
  • دوره شبکه های کامپیوتری
دوره های گذرانده

مایکروسافت Microsoft

MCITP = Configuring windows 8

MCITP = Configuring windows server 2008 Active Directory

MCITP = Configuring windows server 2008 Applications Infrastructure

MCITP = Configuring windows server 2008 Network Infrastructure

MCITP = Configuring windows server 2008 Interprise Administrations

Sharepoint Administrations 2013

سیسکو CISCO

CCNA Routing and Switching

CCNP Routing & Switching & Tshoot

لینوکس Linux

LPIC1 = Linux Professional Institute Certification = Linux Administrator

میکروتیک Mikrotik

MTCNA = Mikrotik Certified Network Associate

کامپتیا CompTIA

سخت افزار کامپیوتر A+

شبکه های کامپیوتری Network+

سمینار ها و همایش ها

گواهینامه آشنایی با هک و جلوگیری از نفوذ در شبکه