وحید قربانی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : وحید قربانی   

      متولد : 1361

سوابق تحصیلی
 • کارشناسی: مهندسی کامپیوتر-نرم افزار از دانشگاه علم و صنعت
 • کارشناس ارشد : مهندسی کامپیوتر – نرم افزار از دانشگاه امیر کبیر
سوابق شغلی
 • شرکت چاوش در سمت طراح وب و برنامه نویس به مدت یک سال
 • وزارت آموزش و پرورش)دفتر فناوری اطلاعات( در سمت کارشناس نرم افزار )برنامه نویس(، مدیر پروژه به مدت پنج سال
 • شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی در سمت DBA ، برنامه نویس و مدیر پروژه به مدت یک سال
 • شرکت فرا راه سیستم در سمت طراح ، تحلیل گر و معمارو مدیر پروژه به مدت شش ماه
 • شرکت مادیران،شرکت هترا)دانشگاه علم و صنعت )… در سمت مشاور ، DBA ،معمار، تحلیل گر ، طراح ، مدیر پروژه به مدت دو سال
 • مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری در سمت مدیر پروژه تحلیل، طراحی و معماری پروژه شهرسازی به مدت دو سال
 • سازمان صدا و سیما در سمت مشاور و ناظر پروژه به مدت دو سال
 • شرکت اکیپ در سمت مدیر فنی به مدت یک سال
 • شرکت داده پردازی خوارزمی )بانک صادرات( در سمت مدیر پروژه و مدیر فنی به صورت پروژه ای
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سمت مشاور فنی پروژه طرح جامع سلامت به مدت یک سال
 • شرکت تیراژه در سمت مشاور فنی هم اکنون
سوابق تدریس
 • دوره آموزشی تجزیه و تحلیل شیء گرایی RUP و UML برای شرکت مس سرچشمه کرمان در مرکز آموزشی مس سرچشمه
 • دوره آموزشی .NET Foundation (C#) برای فاز 2 و 3 پارس جنوبی (عسلویه) در مرکز آموزش فاز 2 و 3
 • دوره آموزشیNET . برای فاز 2 و 3 پارس جنوبی (عسلویه) در مرکز آموزش فاز 2 و 3
 • دوره آموزشی SQL Server 2008 R2 – (Administration). برای مناطق نفتخیز جنوب (اهواز) در معاونت آموزشی
 • دوره آموزشی SQL Server 2008 R2 – (Administration) و BI. برای شرکت ملی گاز )معاونت آموزش( در معاونت آموزش
 • دوره آموزشی NET .شرکت ملی نفت و شرکت پارس خودرو
 • دوره آموزشی WPF .برای مناطق نفتخیز جنوب
 • دوره آموزشی تجزیه و تحلیل شیء گرایی UML و RUPبرای مرکز نظارت سازمان صدا و سیما
 • دوره آموزشی SQL Server 2008 R2 – (Administration) . برای معاونت سیمای سازمان صدا و سیما
 • دوره آموزشی تجزیه و تحلیل شیء گرایی UML و RUP برای مجموعه شرکت های تکسا ( نیروهای مسلح)
 • دوره آموزشی تجزیه و تحلیل شیء گرایی UML و RUP . برای بانک تجارت
 • دوره آموزشی Business Intelligence . برای بانک صادرات
 • دوره آموزشی SQL Server Administration آموزش و پرورش استان تهران
دوره های گذرانده

MCTS Prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation

 • MCTS Prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development
 • MCPD Requirement: PRO: Designing and Developing ASP.NET Applications Using the Microsoft .NET Framework
 • MCPD Requirement: PRO: Designing and Developing Enterprise Applications Using the Microsoft .NET Framework