پوریا شکسته بند 

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : پوریا شکسته بند

سوابق تحصیلی
 • دانشجوی دکترا گرایش مهندسی صنایع
سوابق شغلی
 • کارشناس شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان در سمت کنترل پروژه و برنامه ریزی بودجه .از سال ۱۳۹۲ تا کنون
 • تدریس دوره های فشرده و کارگاهی MBA .
 • تدریس دوره بودجه ریزی و تهیه سبد پروژه ها .
 • تدریس دوره های راهبری کامپیوترICDL و مجموعه Office، نقشه کشی صنعتی Auto Cad
 • تدریس تخصصی و کاربردی مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزارهای– Primavera MSP .
 • تدریس تخصصی تحلیل آماری،کنترل فرآیند تولید و کنترل کیفیت خط تولید با نرم افزارهای– Spss MINI TAB .
 • تدریس تئوری دوره های کنترل پروژه براساس تکنیک های PERT و CPM و Gantt .
 • تدریس مدیریت مالی و محاسبه ریسک مالی پروژه با نرم افزار PERTMASTER .
 • تدریس امکان سنجی مالی انجام پروژه ها با نرم افزار COMFAR.
 • تدریس تخصصی نرم افزار EXCEL و کاربرد آن در مهندسی صنایع .
 • تدریس مبانی روش تحقیق و اصول مقاله نویسی .
 • تدریس دوره های مدیریت پروژه،مدیریت منابع انسانی،مدیریت ریسک و… برای کارکنان صنایع و سازمان های مختلف.
سوابق تدریس
سوابق اجرائی
دوره های گذرانده
  • کنترل پروژه با نرم افزار Msp
  • نقشه کشی صنعتی
  • راهبری رایانه ICDL
  • کنترل کیفیت آماری با نرم افزار Minitab
  • تحلیل آماری با نرم افزار Spss
  • بودجه ریزی طرح ها
  • اکسل در کنترل پروژه
  • ریسک پروژه نرم افزار Pert Master
  • مدیریت استراتژیک کسب و کار EMBA
  • ایجاد مدیریت دانش KM
  • مهندسی ارزش