میثم صادقی گرمارودی

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : میثم صادقی گرمارودی

متولد : ۱۳۶۰

سوابق تحصیلی
 • کارشناسی : مکانیک طراحی جامدات
سوابق شغلی
 • طراحی قالب هم بصورت حجم و هم بصورت سطح شرکت ژرفا پرژه
 • طراح قطعات تسهیلات سرچاهی و همچنین مدیر کنترل شرکت طلوع خوزستان
 • مدیر تولید قطعات درون چاهی شرکت نصر مبتکران
 • مدیر فنی و مهندسی شرکت اکسین الکتریک
 • مدیر فنی و مهندسی شرکتمهندسی افسان
سوابق اجرائی
 • نرم افزارهاي طراحی و تحلیلی AUTO CAD & MDT & SOLIDWORKS &CATIA و ANSYS & ABAQUS & PDMS
 • پیاده سازي سیستمهاي مدیریت کیفیت Production Planning&Inventory Control , Internal Auditor ISO / TS 10092
 • آشنایی با برخی از استانداردهاي نفت و گاز و پتروشیمی
 • API Specifica on 6A & API 5L & API 5b & NACE & API 5 CT& ASME B 16.5& ASME B 31.3,….
 • تسلط به نرم افزارهاي OFFICE و تسلط کامل به نقشه خوانی و آشنا به زبان انگلیسی