داريوش هاديزاده

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : داريوش هاديزاده

سوابق تحصیلی

فوق ليسانس مكانيك( تبديل انرژي)- ليسانس مهندسي مكانيك سيالات از دانشگاه تهران درشهريور 1370
داراي پروانه اشتغال به كار پايه يك تاسيسات مكانيكي.عضو انجمن مهندسين مكانيك ايران.

سوابق شغلی
 • طراحي سيستم گرمايش وسرمايش كارخانجات شاسي واكسل
 • طراحي استخر آبگرم سر پوشيده و استخر آبگرم سر پوشيده كرمان
 • طراحي سيستم خنك كاري (كولينگ)تجهيزات پخت لاستيك
 • طراحي سيستم پيش گرم سالن لاستيك توسط بخار
 • طراحي سيستم هاي هيدروليك وپنوماتيك تجهيزات
 • (….طراحي سيستم خنك كاري خودرو هاي ديزل وبنزيني(رادياتور،اينتر كولرو
 • 🖌طراحي تاسيسات ساختماني چندين برج مسكوني در شهرستان كرج
 • سوابق كارهاي تعمير ونگهداري
 • تعمير ونگهداري تاسيسات كارخانجات فوق ونيز شهرك شامل انواع ديگ هاي بخار،كمپرسورها،چيلر هاي جذبي وتراكمي،پمپ هاي فشار قوي ومعمولي، برجهايخنك كن،ايرواشر،سيستم هاي هيدروليك وپنوماتيك و..تعمير ونگهداري برجهاي مسكوني
 • كارشناس مشاور كارخانه فارسيت دورود(توليد كننده لوله ها وورق هاي موجدار آزبستي
  🖌پژوهشكده خودرويي
  🖌(كارخانه ايران وانت(بهمن موتور
  🖌كارخانه سیمان البرز
  🖌كارخانه صنايع غذايي نوشمك
سوابق تدریس
 • تدريس در دانشگاه آزاد شهرري
 • تدريس دروس نظام مهندسي تاسيسات مكانيكي
 • تدريس تاسيسات صنعتي و ساختماني درآموزشكده وموسسات خصوصي
 • ارائه سمينارها ي آموزشي درزمينه تاسيسات بخار دركارخانجات مختلف
 • ارائه سمينارها ي آموزشي درزمينه اصول طراحي وانتخاب سيستم هاي قواي محركه وانتقال قدرت خودروهاي ديزلي وبنزيني در صنايع
 • ارائه سمينارها ي آموزشي درزمينه اصول طراحي وانتخاب سيستم كولر خودرو
سوابق اجرائی
 • مديريت تاسيسات صنعتي
 • اجراء،نصب وراه اندازي تاسيسات كارخانجات صنایع غذایی
 • اجراء، نصب وراه اندازي تاسيسات كارخانجات لاستيك سازي
 • اجراء، نصب وراه اندازي تاسيسات كارخانه شاسي واكسل سازي
 • اجراء، نصب وراه اندازي تاسيسات كارخانه ريخته گري آلومينيوم
 • اجراء،تاسيسات بيمارستان MS كهريزك تهران
دوره های گذرانده
 • دوره هاي آموزشي گذرانيده شده
 • دوره آموزشی PLC در مركز فستو
 • دوره هاي آموزشي اتو مكانيك،پليمر ANSYS،MDT
 • اولترا سونيك،و… وموسسات خصوصي