علی امیدی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : علی امیدی   

متولد : 1356 

سوابق تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی

کارشناسی ارشد : مدیریت اجرایی گرایش استراتژی

سوابق شغلی
  • استاد دانشگاه آزاد اهواز مدرس کلیه دروس مدیریتی رشته مدیریت بازرگانی
  • مدرس دروس زبان تخصصی پول و ارز بانکداری رفتارسازمانی سازمانهای پولی و مالی بین الملل
  • مدرس مدیریت بازاریابی و پولشویی
  • کارشناس مالی بازاریابی و مدیر بازاریابی بانک مسکن استان خوزستان
  • مشاور مدیر کل بانک مسکن استان خوزستان در حوزه بازاریابی و روابط عمومی
  • مدرس دوره های آموزشی بازاریابی و ارتباط با مشتریان و اصول فنون مذاکره و مشتری مداری و پولشویی ومدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی و تجهیز منابع و تخصیص منابع بانک مسکن
  • عضوثابت در امور مدیریتی هسته پژوهشی بانک مسکن استان خوزستان