حسین بارافکن

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : حسین بارافکن

متولد : ۱۳۵۷

سوابق تحصیلی
 • دکتری: مدیریت- گرایش رفتار سازمانی
 • کارشناس ارشد : مدیریت گرایش آموزشی
سوابق شغلی
 • مدیریت ارشد، رهبر کسب و کار و مدیر بیمه البرز
 • مدیریت ارشد،رهبر کسب و کار و مدیر کل بیمه ارمان
 • استاد دانشگاه در حوزه منابع انسانی و آموزش
 • تدریس دردانشگاه آزاد اهواز
 • تدریس در دانشگاه ازاد ماهشهر
 • تدریس در دانشگاه پیام نور بندر امام
 • تدریس دردانشگاه سما اهواز
 • تدریس در دانشگاه سما ماهشهر
 • تدریس در دانشگاه جهاد دانشگاهی اهواز
 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی اصناف
 • تدریس در علمی کاربردی خلیج فارس
 • تدریس درعلمی کاربردی لوله سازی
سوابق تدریس
 • تدریس دروس اصول مدیریت/ پیشرفته
 • تدریس در کلیه رشته های مدیریتی و دروس مرتبط و مشترک با روانشناسی و مدیریت / پیشرفته
 • سرپرستی سازمان/ پیشرفته
 • بهره وری و ارزیابی عملکرد کارکنان / پیشرفته
 • مدیریت دانش/ پیشرفته
 • مدیریت تحول/ پیشرفته
 • انگیزش مهارتی/ پیشرفته
 • روانشناسی کار/ پیشرفته
 • مسئله یابی و حل مسئله/ پیشرفته
 • اصول و فنون مذاکره/ پیشرفته
 • شخصیت تعارض/ پیشرفته
 • کنترل خشم اخلاق/ پیشرفته
 • بازاریابی حرفه ای / پیشرفته
 • مدیریت استراتژیک
 • اصول و فنون فروش/ پیشرفته و….