تقویم آموزشی به تفکیک دپارتمان

عمران و معماری

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
TAKSA و متره براورد دستی
45
اساتید آموزشی
96/10/29سه شنبه و جمعه4.500.000
3
Safe & Etabs سازه های بتنی
70
آقای نظامی
96/11/14شنبه و چهارشنبه7.700.000
4
AutoCAD 2D 3D
45
آقای رضاوند
96/8/24شنبه و چهارشنبه4.500.000
5
۳DMAX – VRAY
45
آقای مهتدی
96/9/26یکشنبه4.850.000
6
Civil 3D
40
آقای احمدی
96/11/06جمعه4.400.000
7
ArcGIS 1&2
47
آقای راکی
حد نصاب آموزشیپنجشنبه5.500.000
8
Claim
16
دکتر بهزادی فر
حد نصاب آموزشیپنجشنبه و جمعه2.600.000
9
طراحی دستی سازه های فولادی
24
آقای ضیغمی
حد نصاب آموزشیجمعه3.850.000
10
طراحی سقفهای مجوف
16
آقای حسین زاده
حد نصاب آموزشیپنجشنبه وجمعه3.500.000
11
نکات کاربردی فهرست بها
15
آقای آخوندزاده
96/11/2دوشنبه / پنجشنبه2.000.000
نظام مهندسی

ردیفآزموننام دورهاستادمدت (ساعت)شهریه پکیج (ریال)
رزرو
ثبت نام
1قوه قضائیهپکیج کلاسهای تاسیسات کارخانجات
گروه اساتید7611.500.000
2نظام مهندسیپکیج کلاسهای نظارت عمران
گروه اساتید
8213.000.000
3نظام مهندسینظارت و طراحی تاسیسات برقی
دکتر سريري
508.500.000
4نظام مهندسینظارت و طراحی تاسیسات مکانیکی
مهندس هادي زاده
6011.000.000
5نظام مهندسیطراحی معماری
دکتر میرزا محمدی
6012.000.000
نظام مهندسینظارت معماری
دکتر میرزا محمدی
8013.000.000
مکانیک و متالورژی

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
بازرسی جوش ۱ & ۲
36
آقای حیدربزرگ
حد نصاب آموزشیچهارشنبه الی جمعه9.130.000
2
PIPING
48
آقای حیدربزرگ
حد نصاب آموزشیچهارشنبه الی جمعه3.630.000
3
Solidworks
40
آقای صادقی گرمارودی
حد نصاب آموزشی جمعه4.070.000
4
روانکاری صنعتی و کاربرد آن
16
آقای گشتاسبی
96/12/12شنبه / چهارشنبه3.500.000
فناوری اطلاعات

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
شبکه های کامپیوتری+NET
24
مهندس مکوندی
96/11/16زوج2.860.000
2
CCNA
50
آقای مقدم
96/11/28شنبه و دوشنبه7.000.000
3
CCNP ROUTE
40
آقای مقدم
متعاقبا اعلام میگرددکمپ7.700.000
4
SQL
Design – Admin

32
آقای قربانی

حد نصاب آموزشیکمپ8.400.000

13میکروتیکMTCNA

24
آقای مقدم
حد نصاب آموزشیکمپ7.000.000

6
برنامه نویسی اندروید

30
آقای کردانی

96/10/24فرد4.300.000

7
ICDL1

70
خانم صلواتی

96/10/27شنبه و چهارشنبه2.860.000

8
ICDL 1

70
خانم دهقانی

96/10/17یکشنبه و پنجشنبه2.860.000

9
ICDL 2

32
خانم صلواتی

96/11/1شنبه و چهارشنبه1.400.000

10
ICDL 2

32
خانم دهقانی

حد نصاب آموزشییکشنبه و پنجشنبه1.400.000

11
Word & excel

45
خانم صلواتی

متعاقبا اعلام میگرددیکشنبه و سه شنبه3.850.000

12
سخت افزار کامپیوتر A+

18
آقای شمسی پور

حد نصاب آموزشییکشنبه و سه شنبه2.000.000

13
اکسل پیشرفته

18
خانم صلواتی

96/11/26دوشنبه / چهارشنبه1.800.000

ایمنی و بهبود محیط کار

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
HSE-GeneraI
16
خانم شلمزاری
96/11/26پنجشنبه و جمعه2.100.000
2اصول بازرسی
16
آقای حسینی منش
حدنصاب آموزشیجمعه1.980.000
3
تضمین کیفیت استاندارد ۱۷۰۲۵
12
دکتر شلمزاری
حدنصاب آموزشیجمعه1.320.000
4ایمنی فرایند12
دکتر حاجی لری
96/11/24یکشنبه / سه شنبه1.900.000
5MSDS
8
دکتر قنبر نژاد
96/12/05شنبه1.500.000
6H.S.E-MS
8
مهندس کاووسی
حدنصاب آموزشیشنبه3.020.500
برق و الکترونیک

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
PLC 1&2
36
آقای ابراهیمی
96/11/6جمعه6.060.000
2
DCS7
30
آقای ابراهیمی
96/12/3پنجشنبه و جمعه8.250.000
3
EPLAN
24
آقای بقال پور
96/12/16چهارشنبه6.600.000
4
WINCC

24
آقای ابراهیمی
حدنصاب آموزشیپنجشنبه و جمعه6.600.000

صنایع و مدیریت پروژه

ردیفنام دورهمدت دورهاستادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
PRIMAVERA
32
دکتر شکسته بند
96/10/25پنجشنبه3.350.000
2MSP24
دکتر شکسته بند
96/11/2شنبه – دوشنبه2.650.000
3
MINITAB

24
دکتر شکسته بند
حدنصاب آموزشیدوشنبه2.350.000

4
کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

12
دکتر شکسته بند
96/11/26پنجشنبه1.760.000

مدیریت کسب و کار

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
اصول و تشریفات اداری
12
آقای صافی
حد نصاب آموزشیپنجشنبه و جمعه 2.145.000
2
خلاقیت و حل مسئله
36
آقای خسروی
حد نصاب آموزشیجمعه4.950.000
3
اصول مکاتبات اداری ویژه مسئولین دفاتر
8
آقای ساسان
حد نصاب آموزشیجمعه935.000
4
اصول و فنون مذاکره موثر
20
آقای امیدی
حد نصاب آموزشیجمعه2.750.000

5
اصول پذیرائی و تشریفات
12
آقای صافی
حد نصاب آموزشیجمعه4.400.000

6
اصول سرپرستی
16
دکتر بارافکن
حد نصاب آموزشیپنجشنبه و جمعه 3.300.000

7
شیوه های رهبری اثر بخش و نفوذ در دیگران
16
دکتر بارافکن
حد نصاب آموزشیپنجشنبه و جمعه 3.300.000

مالی و بازرگانی

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
اکسل در حسابداری
12
آقای تشکری

96/11/29یکشنبه1.540.000
2
ثبت و تمدید دفاتر قانونی
12
آقای تشکری

96/11/25چهارشنبه 1.540.000
3
تراز و صورتهای مالی

12
آقای تشکری

96/12/13یکشنبه1.540.000

4
اظهارنامه مالیاتی

12
آقای آل خمیس
96/12/02چهارشنبه1.540.000

5
قانون مالیات برارزش افزوده

12
آقای شالچیان
96/12/9 چهارشنبه1.540.000

6
نرم افزار حقوق و دستمزد مالی

12
آقای تشکری

96/11/25متعاقبا اعلام میگردد1.540.000

7
حقوق تجارت

12
آقای تشکری

حدنصاب آموزشیمتعاقبا اعلام میگردد1.540.000

8
حسابداری شرکتهای
تجاری و تولیدی

12
آقای تشکری

حدنصاب آموزشیمتعاقبا اعلام میگردد1.540.000

9
اصول هزینه یابی و بودجه

16
آقای تشکری

حدنصاب آموزشیمتعاقبا اعلام میگردد1.980.000

10
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

16
آقای تشکری

حدنصاب آموزشیمتعاقبا اعلام میگردد1.980.000

11
تهیه و تنظیم صورتهای مالی

16
آقای تشکری

حدنصاب آموزشیمتعاقبا اعلام میگردد1.980.000

نفت و گاز و پتروشیمی

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
Eclips
24
آقای درستان
حد نصاب آموزشیچهارشنبه الی جمعه5.170.000
2
HYSYS
20
آقای حاجی لری
حد نصاب آموزشیچهارشنبه الی جمعه4.400.000
ریاضیات و آمار

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
SPSS
24
دکتر شکسته بند
96/9/23پنجشنبه2.600.000
2
MATLAB
24
آقای فخرائی
حد نصاب آموزشیفرد4.400.000
3
LISREL
24
آقای فخرائی
حد نصاب آموزشیزوج4.000.000
4
AMOS

24
آقای فخرائی
حد نصاب آموزشیفرد4.000.000

گرافیک

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
فتوشاپ مقدماتی
24
خانم خوشدل
96/10/28پنجشنبه1.620.000
2
فتوشاپ پیشرفته
18
خانم خوشدل
96/12/03پنجشنبه1.950.000
3
Illustrator
24
خانم خوشدل
حد نصاب آموزشیدوشنبه و پنجشنبه 3.300.000
4
In Design
24
خانم خوشدل
حد نصاب آموزشیدوشنبه و پنجشنبه 3.300.000
5
Corel Draw
24
خانم خوشدل
96/11/25پنجشنبه2.900.000
کودک و نوجوان

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
رایانه کار مقدماتی
12
خانم فرجام
حد نصاب آموزشیفرد1.155.500
2
رایانه کار پبشرفته
26
خانم فرجام
حد نصاب آموزشیفرد2.167.000
3
فتوشاپ
18
خانم دبیری
حد نصاب آموزشیزوج1.650.000
4
عکاسی

12
خانم خوشدل

حد نصاب آموزشیزوج1.320.000

5
نقاشی و تصویر سازی ذهنی

18
متعاقبا اعلام میگردد

حد نصاب آموزشیفرد1.705.000

6
نقاشی و طراحی نوجوانان

18
متعاقبا اعلام میگردد

حد نصاب آموزشیفرد1.705.000

7
خلاقیت و خوشنویسی

12
متعاقبا اعلام میگردد

حد نصاب آموزشیفرد1.045.000

8
خلافیت و مهارت نوشتار

12
متعاقبا اعلام میگردد

حد نصاب آموزشیفرد990.000