مشتریان ما

سازمانها و شرکتهایی که از خدمات آموزشی ما بهره مند شده اند

 • دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 • شرکت ملی نفت ایران– مناطق نفت خیز جنوب
 • شرکت ملی حفاری ایران
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • انجمن علمی مکانیک و عمران دانشگاه چمران
 • شرکت فولاد خوزستان
 • پتروشیمی شهید تندگویان
 • سازمان بسیج مهندسین استان خوزستان
 • استانداری استان خوزستان
 • دادگستری استان خوزستان
 • شرکت فنی و مهندسی پرلین
 • سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد
 • سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور
 • سازمان منطقه آزاد اروند
 • شرکت مهندسی مشاور دزآب
 • شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
 • شرکت دقیق دزآب
 • شرکت مهندسی پی سامان
 • شرکت خمیرمایه و الکل سازی رازی
 • شرکت مهندسی مپنا
 • سازمان آب و برق خوزستان
 • شرکت توزیع نیروی برق استان
 • دانشگاه صنعت نفت اهواز
 • شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان
 • شرکت پتروشیمی رازی
 • شرکت پتروشیمی غدیر
 • شرکت پتروشیمی مارون
 • شرکت پتروشیمی مارون – کارخانه بازیابی اتان
 • شرکت پتروشیمی فارابی
 • شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
 • شرکت سدادفام توسعه نیشکر
 • شرکت آبان بسپار توسعه
 • شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
 • شرکت نیروگاه گازی آبادان سیل ترکیبی
 • شرکت مهندسی مترا سامان
 • شرکت پتروشیمی فن آوران
 • شرکت پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر