میلاد مهتدی

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : میلاد مهتدی

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد معماری

سوابق شغلی
  • همکاری با دفاتر فنی مهندسی در اهواز
  • آتلیه معماری مهندس چادرباف
  • آتلیه معماری مهندس موسایی جو
  • طراحی و اجرای پروژه های مسکونی و اداری در مناطق کیانپارس ، کیان آباد ، گلستان
سوابق تدریس
  • تدریس نرم افزاهای تخصصی معماری در آکادمی پایا از زمان تأسیس تا کنون
  • تدریس نرم افزاهای تخصصی معماری در خانه عمران
  • تدریس نرم افزاهای تخصصی معماری در آموزشگاه ارسی
  • تدریس نرم افزاهای تخصصی معماری در آموزشکده فنی چمران
  • تدریس نرم افزاهای تخصصی معماری در مجتمع آموزشی شریف صدر
  • تدریس نرم افزاهای تخصصی معماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول