تماس با ما

  • دفتر تهران : شهرك غرب.خيابان سپهر.گلبرگ سوم.پلاك۱۲ تلفن۷-۲۲۳۶۹۶۲۶ و ۲۲۳۷۲۶۰۴ فكس۲۲۳۷۲۶۱۵
  • دفتر اهواز:  اهواز-گلستان – خیابان فروردین-نبش سعدی – جنب شرکت دزآب

کد پستی ۶۱۳۵۸۳۳۷۹۷   تلفن : ۳۳۲۱۴۵۳۸       فکس ۳۳۲۱۴۵۳۹ 

  • دفتر شيراز : فلکه فرودگاه قديم . خيابان توحيد.شماره ۶۱ تلفن ۰۷۱۳۸۲۰۳۰۶۱

        سایت: sharifsadr.ir  ایمیل : sharifsadr@gmail.com

دفتر شيراز
  • فلکه فرودگاه قديم . خيابان توحيد.شماره ۶۱
  • تلفن ۰۷۱۳۸۲۰۳۰۶۱
دفتر اهواز
  • اهواز-گلستان – خیابان فروردین-نبش سعدی - جنب شرکت دزآب کد پستی ۶۱۳۵۸۳۳۷۹۷
  • تلفن : ۳۳۲۱۴۵۳۸ فکس ۳۳۲۱۴۵۳۹
دفتر تهران
  • شهرك غرب.خيابان سپهر.گلبرگ سوم.پلاك۱۲
  • تلفن۷-۲۲۳۶۹۶۲۶ و ۲۲۳۷۲۶۰۴ فكس۲۲۳۷۲۶۱۵