دکتر مسعود حسین زاده اصل

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : مسعود حسین زاده اصل

سوابق تحصیلی

دیپلم : استعدادهای درخشان (تبریز)—–ریاضی فیزیک ۷۸
کارشناسی : دانشگاه تبریز—-عمران- عمران ۸۲
کارشناسی ارشد : دانشگاه شریف—-سازه ۸۴
دکترا : دانشگاه شریف—-سازه

سوابق شغلی
 • پروژه امکان پذیری استفاده از سیستم ساختمانی LSF با استفاده از مقاطع سرد نورد در ساختمانهای صنعتی BOP و ساختمانهای موقت نیروگاهی (واحد
 • پژوهشی: معاونت تحقیق و توسعه گروه مپنا، مجری: دانشگاه صنعتی شریف)
 • كارشناس ارشد پروژه آسیب‌پذیری خطوط لوله، تلمبه‌خانه‌ها و انبارهای نفت تهران، شامل انبار نفت ری، انبار نفت شمال‌غرب (كن) و انبار نفت شمال‌شرق (قوچك)
 • كارشناس ارشد پروژه مطالعات آسیب‌پذیری و طرح مقاوم‌سازی ساختمان ۱۷ طبقه مركزی اول وزارت نفت (تقاطع حافظ و طالقانی)
 • كارشناس ارشد پروژه مطالعات آسیب‌پذیری و طرح مقاوم‌سازی ساختمان مكانیزه پست، میدان لشكر
 • مسئول مقاوم‌سازی ۱۰ انبار فولادی واقع در سایت خطوط لوله
 • طراحی تعدادی از مصلی های کشور از جمله مصلی شهرستانهای عباس آباد، بافت، باقرشهر، داراب، جیرفت، کنگان، ساوج بلاغ، ملارد، خشت و خرم آباد
 • طراحی هلی پد مجموعه قو الماس خاور میانه
سوابق تدریس
 • طراحي سازه هاي فولادي ۲–دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران ۱۳۹۰ ۱۳۹۰
 • مصالح ساختماني و تکنولوژي بتن–دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران ۱۳۸۴–۱۳۸۴
 • طراحي سازه هاي فولادي ۱–دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران -پرديس بين الملل۱۳۸۸–۱۳۸۶
 • طراحي سازه هاي فولادي ۲–دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران -پرديس بين الملل–۱۳۸۸–۱۳۸۶
 • استاتيک و مقاومت مصالح دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده مهندسي شيمي ۱۳۸۹–۱۳۸۵
 • تحليل سازه ها ۱–دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران -پرديس بين الملل ۱۳۸۸–۱۳۸۸
 • پروژه سازه هاي فولادي–دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران -پرديس بين الملل ۱۳۸۸–۱۳۸۶
 • طراحي سازه هاي بتني ۱ دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ۱۳۸۶-۱۳۸۶
 • تحليل سازه ها ۱–دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب-۱۳۸۶-۱۳۸۶
 • تحليل سازه ها ۲–دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب-۱۳۸۶-۱۳۸۶
 • تحليل سازه ها و مقاومت مصالح–موسسه آموزش عالي آزاد ماهان-۱۳۹۱ ۱۳۸۸
 • طراحي سازه هاي بتني و فولادي–موسسه آموزش عالي آزاد ماهان-۱۳۹۱ ۱۳۸۹
 • بارگذاري–دانشگاه تبريز – دانشکده عمران ۱۳۹۲–۱۳۹۱
 • کاربرد کامپيوتر در مهندسي عمران–دانشگاه تبريز – دانشکده عمران–۱۳۹۱–۱۳۹۲
 • طراحي سازه هاي فلزي–دانشگاه تبريز – دانشکده معماری۱۳۹۲–۱۳۹۱
 • تحلیل سازه ۲–دانشگاه تبريز – دانشکده عمران-۱۳۹۲–۱۳۹۱
 • استاتیک دانشگاه تبريز – دانشکده عمران–۱۳۹۲–۱۳۹۱
 • طراحي سازه هاي بتنی دانشگاه تبريز – دانشکده عمران ۱۳۹۲ تا حال
 • سازه هاي بنایی—دانشگاه تبريز – دانشکده عمران۱۳۹۲ تا حال
 • سازه های بتنی پیش تنیده–دانشگاه تبريز – دانشکده عمران ۱۳۹۲ تا حال