دوره های در حال شروع

ردیفدپارتماننام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1عمراناتوکد
42
آقای رضاوند
23 تیر ۹۶دو شنبه و جمعه5.600.000








2فناوری اطلاعاتicdl2
32
خانم دهقانی
24 مرداد ۹۶روزهای زوج1.400.000








3عمران3DMAX+VRAY
56
آقای مهتدی
15 مرداد ۹۶یکشنبه و سه شنبه5.950.000








4مدیریت پروژهMSP
24
آقای شکسته بند
6 مرداد ۹۶پنجشنبه و جمعه3.520.000








5کودک و نوجوانفتوشاپ24
خانم خوشدل
24 تیر ۹۶روزهای زوج1.610.000








6عمران
TAKSA متره و برآورد دستی
55
آقای محتشم زاده
96/2/30شنبه و سه شنبه5.500.000








7عمران
ArcGIS 1&2
50
آقای بهادری بیرگانی
17 اردیبهشتیکشنبه6.600.000








8عمران
طراحی سقفهای مجوف
16
آقای حسین زاده
18 خردادپنجشنبه وجمعه3.500.000








9ایمنی و بهبود محیط کار
علت یابی حریق
16
دکتر عبیات
2 خردادسه شنبه و چهارشنبه2.700.000