کوروش طلاوری

مشخصات فردی

 نام ونام خانوادگی : کوروش طلاوری

متولد : ۱۳۴۶

سوابق تحصیلی
 • فارغ التحصیل سال ۱۳۶۳ آموزشگاه فنی/ تخصصی شرکت ملی نفت ایران و فارغ التحصیل از دانشگاه صنعت نفت در رشته ایمنی صنعتی
 • فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مدیریت صنعتی
سوابق شغلی
 • شاغل در شرکت مناطق نفت خیز جنوب سمت کارشناس ارشد آموزش ایمنی و آتش نشانی و کنترل محیط (S.E )
 • بیش از ۲۵ سال سابقه در صنایع مختلف نفت و گاز از جمله پروژه‌های راه اندازی و راهبری چاهها، چند راهه‌های نفت و گاز، خطوط لوله ناقل نفت و گاز و گاز مایع، واحدهای تفکیک، استحصال، فرآورش، ارسال و پالایش نفت و گاز، تعمیر و نگهداری تأسیسات مربوطه، در عملیاتهای مختلف تعمیرات اساسی تأسیسات، تخلیه و بارگیری مواد خطرناک و کالاهای فوق سنگین و شرکت و نظارت بر عملیاتهای فوق تحت عنوان افسر ایمنی، آتش نشانی و کنترل محیط به منظور حسن انجام کار به طریق ایمنی طبق استانداردهای لازم، حضور در عملیاتهای اطفاء حریق چاهها، خطوط لوله و تأسیسات و حوادث صنعتی و غیر صنعتی، حوادث تجهیزات و تأسیسات،
 • تعمیر و نگهداری و راهبردی تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی و تخلیه، حمل و بارگیری
 • بازرسی، مشاوره و ممیز‌‌ی ایمنی و آتش نشانی و بهداشت حرفه ای طبق استانداردهای مرتبط
 • کارشناس آموزش، مربی ارشد آموزش ایمنی، آتش نشانی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست
 • مشاوراستقرارسیستم‌های استاندارد طبق استاندارد‌هایOHSAS.NIOSH.ILO.OSHA.IMS
 • تدریس دروس تخصصی ایمنی و آتش نشانی و بهداشت صنعتی در دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 • دارای گواهینامه سرممیزی OHSAS 18000 از شرکت  MIC انگلستان (نمایندگی ایران)
 • دارای گواهینامه ممیزی ISO 9001 از شرکت MIC  انگلستان (نمایندگی ایران)
 • دارای گواهینامه سرممیزی HSE از شرکت TUV آلمان (نمایندگی ایران)
 • سرممیزی و ممیز داخلی IMS, HSE در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
 • دبیر کمیته فرعی/ تخصصی OHSAS 18000 در شرکت نفت بهره‌ برداری نفت و گاز آغاجاری
 • مدیریت کاریابی خصوصی آماج علم و صنعت با مجوزرسمی از وزارت کار و اموراجتماعی کشور
 • مشاور کیفیت در صنایع با مجوز رسمی از وزارت صنایع و معادن کشور
 • اجرای دوره‌های متعدد در شرکت ملی نفت ایران مناطق نفت‌خیز و پتروشیمی و شرکت ملی گاز و پخش فرآورده‌های نفتی و فراورده‌های نفتی و تأسیسات دریایی و انجمن پیمانکاران در شهرستانهای مختلف
سوابق تدریس
 • مدرس، مشاور و ممیز سیستم‌های مدیریت کیفیت، ایمنی، بهداشت حرفه‌ای، محیط زیست و آتش نشانی
 • انتخاب، نصب، راه اندازی و راهبری ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی و آتش نشانی
 • تهیه، تدوین، بازنگری مستندات، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات
 • طراحی و انجام ممیزی ادواری و چک لیست‌های سیستم‌های مدیریت و اتوماسیون اداری
 • اجرای دوره ‌های ایمنی، حفاظت صنعتی و اتوماسیون اداری مشاغل و صنایع     
 • شناسایی،ارزیابی وآنالیز ریسک‌ها، حوادث، بحران‌ها و آلاینده‌های صنایع و کارخانجات  
 • ایمنی ترافیک، تجزیه و تحلیل حوادث جاده‌ای، تخلیه و بارگیری پایانه‌ها و اسکله‌ها
 • مشاوره شغلی، کاریابی و کارآفرینی کارجویان و کارفرمایان صنایع و کارخانجات مختلف
سوابق اجرائی
 • مشاوره و آموزش در کلیه موارد ایمنی در سطوح و مشاغل مختلف
 • مشاوره در امر ایمنی و استقرار سیستم‌های استاندارد مدیریت ایمنی
 • مشاوره و تطابق با استاندارد‌ها در واحد‌ها و کارخانجات صنایع مختلف
 • تهیه و تنظیم، تدوین و ارائه دستورالعمل‌های مرتبط با ایمنی
 • نظارت بر حسن انجام امور طبق استاندارد‌ها و آئین نامه‌های اجرائی ایمنی
 • نیازسنجی و اجرای دوره‌های مرتبط با نظام‌های مدیریتی ایمنی
 • تهیه، تدوین و تنظیم خط مشی ایمنی، روش‌های اجرایی طبق استاندارد‌ها
 • مشاوره در تهیه و انتخاب مناسب ترین وسایل ایمنی و حفاظت فردی در مشاغل
 • تهیه و تألیف جزوات آموزشی ایمنی، آتش نشانی و علائم مرتبط
 • نصب و راه اندازی و بازرسی ادواری یا بنده‌های دود، گاز، حرارت و شعله
 • فعالیت در زمینه کاهش حوادث در صنایع
 • شناسایی و ارزیابی نقاط ریسک و خطر و تعیین حدود مختلف طبق استاندارد‌ها
 • تعمیر، نگهداری، رفع اشکال و تعمیرات در خودرو‌ها و سیستم‌های اطفاء حریق
 • طراحی، تعمیرو نگهداری سیستم‌های آبرسانی و تجهیزات اطفاء حریق
 • تهیه، تدوین و تنظیم پروانه کار جهت انجام کارهای تعمیرات و نگهداری در صنایع مختلف
 • بازنگری و تکمیل عناوین و مقرارت و آئین‌نامه، دستور العمل‌ها و روش‌های اجرایی در صنایع، تأسیسات
 • تهیه ضوابط و مقررات و راهبری جلسات در جهت راهبری مدیریت حوادث طبق استاندارد‌ها
 • طراحی روش‌های کاهش خسارات ناشی از حوادث و طرح آمادگی در شرایط اضطراری
 • برنامه ریزی، تدوین و اجرای سناریوی رزمایش و تشریح بهینه سازی آن
 • تدوین نیازهای آموزشی سطوح و مشاغل مختلف در سطوح ایمنی، آتش نشانی و محیط زیست
 • تهیه و تدوین و تألیف کارت اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS
 • تهیه، تدوین و تألیف مقررات، دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های ایمنی، حریق، ایمنی
 • تهیه، و تدوین و تألیف تابلوهای هشدار دهنده و بازدارنده ایمنی در صنایع مختلف
 • تدوین، برنامه ریزی اجرا و بررسی سناریوهای مانور و رزمایش‌های ایمنی بهداشت حرفه‌ای و آتش نشانی
 • تهیه طرح آمادگی و مقابله با حوادث و واکنش در شرایط اضطراری
 • بازنگری دستور العمل‌ها، روش‌های اجرایی تأسیسات و کارخانجات جهت ایجاد محیط ایمن‌تر
دوره های گذرانده
 • تشریح ایمنی در محیط کار و تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حادثه در صنایع
 • تشریح الزامات واکنش در شرایط اضطراری در مشاغل مختلف
 • نقش آموزش در ایمن سازی محیط کار و نحوه انجام کار
 • آموزش وسایل ایمنی و ادوات حعاطت فردی در مشاعل مختلف
 • اقدامات مناست در جلوگیری از بروز حوادث در محیط کار،کارگاه‌ها، و انبارها
 • تشریح حوادث و راهکارهای جلوگیری از حوادث شرح عوامل بالفعل و بالغوه بروز حوادث
 • نقش وسایل ایمنی و استحفاظی و حفاظت فردی در جلوگیری از بروز حوادث
 • تشریح تدوین و تهیه و تنظیم انواع پروانه بررسی محیط کار
 • ایمنی سازی قبل از شروع به انجام کارهای تعمیراتی
 • تجزیه و تحلیل حوادث همراه با سایل بازمانده از حوادث
 • تشریح عواقب حادثه و نحوه مصاحبه با بازماندگان و شاهدان حادثه
 • تشریح حوادث حاصل از سقوط و زمین خوردن کارکنان در محیط کار و آمار و حوادث و علل بروز آنها
 • ضبط و ربط در کارگاه‌ها، کارخانجات صنعتی و مواد غذایی دفاتر و ادارات
 • علت‌یابی حوادث پرسنلی و صنعتی و تجزیه و تحلیل اقدامات پس از حادثه
 • نقش ایمنی در کارگاه‌ها، بررسی حوادث احتمالی در کارگاه به صورت مقدماتی
 • رانندگی در جاده‌های لغزنده و تشریح عکس‌العمل‌های مناسب
 • رانندگی به روش تدافعی و قوانین اسمیت
 • خطرات رانندگی در شهر و خارج از شهر، علل حوادث موتوری آمار و ارقام مجروحین جهان
 • ایمنی در هنگام نشت مواد خطرناک و نحوه انجام کار بطور ایمنی
 • ایمنی در کار با دستگاه‌های بررسی، حمل بار و مدیریت بازرسان ایمنی
 • نحوه برقراری ارتباطات انسانی در سرپرستی ایمنی
 • تجزیه و تحلیل حوادث رانندگی و شیوه‌های رانندگی،شرح قوانین اسمیت
 • اصول ایمنی در کارگاه‌ها و انبارها و بررسی برخی حوادث
 • ایمنی کار در دستگاه‌های برق فشارقوی و نحوه هماهنگی واحد مجوز
 • خطرات گازهای سمی، انواع ماسک‌ها و دستگاه‌های تنفسی و انتخاب آنها
 • شناخت آتش، احتراق و اکسیداسیون، احتراق خود به خود و تشریح شعله و گازهای حاصل از آتش
 • مدیریت ایمنی، تجزیه و تحلیل روشهای ایحاد ارتباط سالم با کارکنان متوسط مدیریت ایمنی
 • خطرات محیط کار، نمونه وسایل بازمانده از حوادث، مصاحبه با مصدومین و تشریح عواقب حوادث
 • تشریح حوادث حاصل از زمین خوردن کارکنان،آمار حوادث و علل بروز آنها
 • آتش سوزی گازمایع و خطرات مرتبط با بارگیری تانکرها و برخورد وسایل با خطوط
 • حمل و نقل مایعات قابل اشتعال، ایمنی حریق در آتش سوزی مخازن مایعات نفتی
 • شرح آتش سوزی در یک خانه مسکونی و تجزیه و تحلیل آن
 • شرح سیستم‌های اعلان و اطفاء حریق، یابنده‌ها در کارخانجات ایمنی، فولادسازی و بارگیری مواد
 • وسایل استحفاظی در برق، بازدید از وسایل و ادوات برقی و تجزیه و تحلیل حوادث
 • تشریح خطرات رانندگی و عکس العمل رانندگان در هنگام بروز حوادث از جمله ترکیدن لاستیک‌ها
 • تشریح کار با لیزر، قوانین مربوطه، طبقه‌بندی خطرات لیزر
 • خطرات کار در ارتفاع، طناب‌های نگهدارنده، سبدهای بالابر، پلکان و نکات ایمنی مربوطه
 • حفاظت تنفسی، مشاغل مرتبط با آلودگی تنفسی، ؟ و ؟ به دستگاه‌های مناسب
 • نقش اشعه در زندگی روزمره، مقررات ایمنی در مقابله با تشعشعات
 • تشریح صدمات تشعشع، دستگاه‌های اندازه گیری میزان اشعه
 • نقش کارفرمایان مدیریت ایمنی در کارگاه‌ها
 • شرح ایمنی در کارگاه‌ها، تجزیه و تحلیل برخی حوادث در کارگاه‌ها
 • ایمنی کار در ارتفاع، نردبان‌ها، داربست‌ها و مقررات ایمنی مربوطه
 • مثلث آتش و طبقه بندی آتش‌ها و شرح عملیات اطفاء حریق
 • نکات ایمنی جلوگیری از ایجاد حریق، دستورالعمل‌های مبارزه با حریق، نقش آموزش و مانور
 • ایمنی، بازرسی روزانه و دوره‌ای از بالابرها و جراثقال‌ها، تشریح برخی از حوادث مرتبط
 • ایمنی، در کار با موار شیمیایی خورنده، ضایعات پوستی، وسایل استحفاظی مربوطه  
 • ایمنی در تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات ساختمانی
 • ایمنی در کار با ماشین‌آلات ساختمانی خطرات کندن خاکبرداری
 • ایمنی در ساخت و ساز ساختمان‌ها، سیم کشی برق، دستگاه‌های خم کن و هیدرومیکی
 • نقش وسایل ایمنی و استحفاظی، حفاظت فردی و… در جلوگیری از بروز حوادث
 • ایمنی در ساختمان سازی، بازرسی ابزار کارهای ساختمانی
 • ایمنی در کار با وسایل و ماشین‌آلات سیار ساختمانی، جاده سازی
 • ایمنی در کار با اره نواری و شرح برخی حوادث مربوطه
 • خطرات دستگاه استیلن، وسایل حفاظت فردی، تدابیر و مقررات ایمنی مرتبط
 • ایمنی در کار با مواد شیمیایی سمی، خطرناک، گردوغبارها و…
 • شرح و چگونگی تهیه و تنظیم پروانه کارهای سرد و گرم
 • ایمنی در بالابرها، تعمیر و نگهداری، دستورالعمل‌های مربوطه
 • نقش ضبط و ربط در کارگاه‌ها در جلوگیری از بروز حوادث
 • مقررات جلوگیری از آلودگی ذرات معلق و گردوغبار در کارگاه‌ها
 • راه‌های جلوگیری از حریق و مبارزه با حریق در بیمارستان‌ها
 • مهارهای آتش و اطفاء حریق در مخازن مواد قابل اشتعال
 • ایمنی و حمل و نقل مواد شیمیایی و خطرناک با تانکرها و کامیون‌ها
 • تشریح حوادث، راهکارهای جلوگیری از بروز بجامانده و مصاحبه با مصدومین
 • ایمنی در کار با دستگاه‌های سمباده، استانداردها و نکات ایمنی مرتبط
 • ایمنی برق در منازل و ادارات و بازرسی از وسایل ومدارات برقی
 • ایمنی عمومی در کارگاه‌ها، ضبط و ربط، ایمنی در مته کاری، اره کاری، برشکاری و…
 • نقش دستگاه‌های وسایل حفاظت فردی، تشریح اعمال غیرایمن
 • مدیریت ایمنی در کارگاه‌ها، بررسی مدیریتی بروز یک حادثه در کارگاه
 • خطرات لیف تراکهای برقی، نحوه آزمایش، رانندگی و نحوه صحیح بارگیری و تخلیه
 • تشریح آتش و عملیات اطفاء حریق در هواپیما، کشتی‌ها و وسایل برقی
 • ایمنی در هنگام کار روی نردبانها،نکات مهم در خصوص انتخاب زاویه و تثبیت نردبان
 • ایمنی و خطرات کار با دستگاههای دوار، تراشکاری، پرسکاری،مته کاری،دزکاری
 • ایمنی در دستگاههای سنگ سمباده ثابت و قابل حمل و آزمایشهای ایمنی مربوطه
 • ایمنی در حمل نقل گاز مایع و احتیاطات هنگام نگهداری و پر کردن سیلند‌های گاز مایع
 • ایمنی در کار با مواد بیولوژیکی،آزمایشگاهها،کارخانجات تولید مواد شیمیایی
 • ایمنی در جوشکاری با گاز،جوش الکتریکی،تجهیزات حفاظتی مرتبط و پیشگری از سوختگی
 • ایمنی در کار با مواد خطرناک با علائم شناسایی، راههای مقابله با حوادث کار با مواد خطرناک
 • ایمنی در حمل نقل بار در کارگاهها،ایمنی لیفتراکها
 • ایمنی در کار با دستگاههای سوهانکاری غیردستی و مراقبت‌های ایمنی این دستگاهها
 • ایمنی در کار با دستگاههای پرسکاری، شرح برخی حوادث مرتبط
 • تشریح و تحلیل حفاظت از چشمها،نحوه انتخاب و انواع آنها
 • انواع حفاظهای چشمی در صنایع مختلف و تشریح حوادث چشمی و برخورد جسم خارجی با چشم
 • تشریح علل روانی بروز حوادث در کارگاهها
 • ایمنی در کارگاههای برقی، کار با وسایل برقی و بازرسی ادوات برقی و ابزار کار برقکاران
 • ایمنی در جلوگیری از بروز حریق، تشریح مثلث آتش و نحوه مقابله با آتش سوزیها
 • ایمنی در کار با دستگاههای برقی و تشریح خطرات مرتبط
 • قوانین ایمنی در کار با وسایل برقی و علل بروز حوادث در صنعت برق
 • نقش مأمورین ایمنی و بازرسان در محل کار
 • ایمنی در کار با لیفتراکها، بازرسی دستگاهها،تخلیه و بارگیری، توقف و حرکت دستگاههای بالابر
 • نکات ایمنی شروع و کار با بالابرهای سقفی، تخلیه و بازنگری
 • مدیریت و چگونگی انتخاب و ایجاد روابط انسانی در محیط کار توسط بازرسان ایمنی
 • مدیریت و نحوه برخورد با افراد نا‌ایمن
 • تهیه و تنظیم پروانه کار، بررسی محیط کار برای انجام کارهای تعمیراتی
 • مقررات ایمنی در طراحی ،نصب و راهبری مخازن تحت فشار
 • ایمنی در آزمایشگاهها و تشریح خطرات کار در آزمایشگاه
 • ایمنی در کار با مواد خطرناک و استفاده از وسایل استحفاظی
 • ایمنی کار، مواد خطرناک، نامگذاری،طبقه‌بندی، آموزش و انجام تدابیر ایمنی مناسب
 • راههای ورود مواد خطرناک به بدن،شناخت و انجام احتیاط و اقدامات لازم
 • ایمنی در کار با ظروف تحت فشار و حمل و نقل آنها
 • ایمنی در کار با مواد خطرناک و آلاینده‌های شیمیایی و قوانین مربوطه
 • خطرات برق گرفتگی، ضبط و ربط در کارگاههای برق و کار در ارتفاع برای برقکاران
 • ایمنی در کار با آهن‌آلات ساختمانی، برشکاری، جوشکاری و…
 • ایمنی کار با مواد خطرناک، تهویه محیط کار، انواع ماسکها و دستگاههای تنفسی
 • خطرات ناشی از تشعشعات رادیو‌اکتیو و تدابیر لازم در خصوص ایمنی مرتبط
 • ایمنی عمومی در مشاغل مختلف، ضبط ربط در محیط کار
 • ضبط و ربط در محل کار و نقش مدیریت در کاهش خطرات
 • نشت گاز در یک کارخانه و تجزیه و تحلیل چگونگی بروز آن
 • پیدا کردن و جستجوی عوامل موثر در بروز یک حادثه
 • تشریح کمردرد‌های ناشی از کار و طرز صحیح بلند کردن و حمل اجسام از زمین
 • اصول ایمنی درکارگاه‌ها، کارخانجات و انبار‌ها و بررسی برخی حوادث
 • ایمنی درهنگام انتشار مواد خطرناک و نحوه انجام کار به طریق ایمنی
 • مقررات ایمنی در طراحی، نصب و راهبری مخازن تحت فشار
 • ایمنی کار با مواد خطرناک و نحوه شناخت و طبقه بندی و انجام تدابیرایمنی
 • مقررات کار با مواد خطرناک و آلاینده‌های شیمیایی
 • مقررات ایمنی کار در آزمایشگاه های صنعتی و خطرات محیط کار
 • ایمنی کار با مواد بیولوژیکی و آزمایشگاه‌های طبی و کارخانجات تولید مواد شیمیایی
 • ایمنی کار با مواد خطرناک، انواع ماسک‌ها و دستگاههای تنفسی وحفاظت تنفسی در مشاغل
 • مقررات ایمنی در کار با مواد شیمیایی، ضایعات پوستی و وسایل استحفاظی مربوطه
 • شرح وسایل حفاظتی فردی کارکنان در مشاغل مختلف و نحوه انتخاب وسایل متناسب با نوع کار
 • خطرات کار درمحیط‌های آلوده و عکس العمل کارکنان هنگام نشت گازهای خطرناک درمحیط کار
 • مقررات و نحوه کار هنگام ورود به مخازن آلوده و پروانه کارهای مرتبط
 • نحوه کار و ایمن سازی محل کار در مخازن، کانال‌ها و چاه‌ها و تونل‌ها
 • خطرات گاز‌ها و وسایل حفاظت فردی و تدابیر و مقررات ایمنی مرتبط
 • ایمنی در محل حمل و نقل گاز و گاز مایع
 • ایمنی در کارگاه‌های برق، بازدید از وسایل، ادوات، ماشین آلات و ابزار کار برق کاران
 • تجزیه و تحلیل حوادث برقی، وسایل ایمنی و حفاظت صنعتی در برق
 • خطرات برق گرفتگی، ضبط و ربط در کارگاه‌های برق
 • ایمنی در کار با دستگاه‌های برق و سیستم‌های فشار قوی و نحوه هماهنگی با واحد‌های مرتبط
 • ایمنی در عملیات‌های خاک برداری، حفاری، کانال کشی و کار در کانال‌های حفرشده
 • ایمنی در پروژه‌های ساختمانی، مخازن، سدسازی و تشریح خطرات مرتبط
 • ایمنی در مهندسی سازه‌های بزرگ ساختمانی، راه سازی و مخازن زیرزمینی
 • ایمنی در سیستم‌های فولادی،،طناب ها و زنجیر‌ها، تخلیه و بارگیری کالاهای سنگین و فوق سنگین
 • ایمنی در خطرات کار در ارتفاع، طناب‌های نگهدارنده، سبدهای بالابر، پلکان‌های صنعتی
 • تشریح قوانین و مقررات ایمنی و استاندارد کار در ارتفاع،داربست‌ها و نردبان‌ها
 • ایمنی در کار با جرثقیل‌ها،لیفتراک‌ها و دستگاه‌های بالابر صنعتی
 • ایمنی در بازرسی شروع و اتمام کار با بالابر‌های سقفی، نحوه تخلیه و بارگیری بالابرهای برقی
 • خطرات لیفتراک‌ها، نحوه آزمایش، رانندگی و نحوه صحیح بارگیری،حمل و تخلیه کالا
 • انجام کار ایمن،ضبط و ربط و بازرسی وسایل در کارگاه ها و محیط‌های کاری
 • ایمنی جوشکاری، برشکاری، پرسکاری، نجاری، سمباده کاری، اره کاری
 • ایمنی در هنگامی کار روی نردبان‌ها و استقرار نردبان‌های قابل حمل و آئین نامه‌های مربوطه
 • ایمنی در کار با دستگاه‌های نورد، تراشکاری، مته کاری و تشریح آئین نامه‌های مرتبط
 • ایمنی دردستگاههای سنگ سمباده برقی ثابت و قابل حمل و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه
 • علت یابی حوادث پرسنلی در محل کار،تجزیه و تحلیل یک حادثه و آسیب به چشم
 • ایمنی رانندگان تانکر‌های حمل نفت و گاز و مواد خطرناک
 • خصوصیات یک راننده حرفه‌ای در جلوگیری از بروز حوادث
 • ایمنی در تخلیه، بارگیری و حمل و نقل مواد خطرناک بوسیله تانکر‌ها
 • نقش افراد در بروز حوادث پرسنلی در محیط کار
 • ایمنی در معادن کارخانجات و ساختمانها و نقش ایمنی در این کارگاهها
 • ایمنی در کارگاههای ساختمانی، داربست‌ها و نردبانها
 • خطرات برق گرفتگی، بازرسی وسایل برقی در کارگاهها
 • بررسی انفجار و آتش سوزی در ترانسفرماتور‌های برق و تعمیرات اساسی ایستگاههای برق
 • بررسی هزینه‌های یک حادثه از نظر مدیریت کارخانه
 • ایمنی در کار با دستگاههای برقی در کارگاههای نجاری
 • ضبط و ربط در کارگاهها، کارخانه‌های موادغذایی، دفاتر و ادارات
 • نحوه مقابله با آتش و انجام عکس العمل‌های لازم در آتش سوزیهای منازل مسکونی
 • ایمنی در اداره، کارگاهها و خطرات احتمالی طبق استاندارد ایمنی آسیا و ژاپن
 • ایمنی در کار با ماشین آلات سیار ساختمانی (لودر، بلدوزر و…)
 • تشریح کلی سیستم اطفاء حریق خودکار و شرح سیستمهای اطفاء حریق در ساختمانها
 • قوانین و مقررات ایمنی و استاندارد در داربست‌ها و ساختمان سازی
 • ایمنی در عملیات حفاری و کانال کشی و کار در کانالها
 • ایمنی و مقررات در کارگاهها، ایمنی وسایل و ابزار کار
 • تشریح خطرات بالقوه در بروز حوادث و علل مستقیم و غیر مستقیم بروز حوادث
 • تشریح اعمال غیرایمن، خطاهای انسانی در بروز حوادث پرسنلی
 • آلودگی‌های صوتی در محیط کار و راههای مقابله با آن
 • تشریح عواقب آلودگی صوتی در کارگاهها
 • ایمنی در پروژه‌های ساختمانی، کانالها، چاهها و خطرات گاز زدگی
 • خطرات نشت گاز‌های خطرناک در کارخانجات و ورود به مخازن آلوده
 • نقش آزمایش‌های طبی کارکنان و شرح وظیفه مأمورین بهداشت حرفه‌ای
 • ایمنی در انواع جوشکاری‌ها و حمل و نقل و نگهداری سیلند‌های گاز و وسایل استحفاظی
 • خطر کار در محل‌های آلوده به گاز و عکس‌العمل کارکنان هنگام بروز نشت گاز
 • تجزیه و تحلیل حوادث صنعتی و بیماریهای شغلی و تدابیر بهداشت حرفه‌ای در کارگاهها
 • اقدامات مختلف در جلوگیری ار بروز حوادث در کارگاهها و انبارها
 • راههای کلی جلوگیری از بروز حوادث صنعتی
 • طریقه حمل بار و دلایل کمر دردهای کارکنان و راهکاری مناسب برای سلامت کارکنان
 • تشریح و طرز عمل بمب‌های آتش‌زا و مواد شیمیایی قابل اشتغال
 • نقش آموزش در پیشگیری از حوادث صنعتی
 • ایمنی در سیم‌های فولادی و زنجیرها و ایمنی در دستگاههای بالابر
 • نحوه کار و مقررات ورود به مخازن آلوده و تهیه و تنظیم پروانه کار
 • ایمنی در جوشکاری با گاز، جوش الکتریکی، تجهیزات حفاظتی مرتبط و شرح خطرات محیط کار
 • ایمنی کار در ارتفاع، نجات مصدومین و تجهیزات کار در ارتفاع
 • ایمنی ماشین‌آلات، دستگاهها و تجهیزات در صنایع مختلف
 • ایمنی کار با دستگاههای بالابر، حمل و نقل کارگاهی جرثقیل‌ها در محیط کار
 • ایمنی انبار و حمل و نقل و نگهداری، ارزیابی ریسک مواد شیمیایی و خطرناک
 • ایمنی گود برداری، خاک برداری، تونل و سازه های ساختمانی و عملیات‌های عمرانی
 • اصول ایمن کار در ارتفاع و انواع داربست‌ها در صنایع و کارگاهه