دپارتمان ایمنی و بهبود محیط کار

آشنایی با دپارتمان

دپارتمان HSE

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی مختلف در هر سه زمینه تخصصی HSE در محل شرکت ها و کارخانجات و حین کار (on the job) برای مدیران ارشد، مدیران پروژه، سرپرستان، پیمانکاران، مهندسین مشاور، کارگران فنی و ساده و مجریان و ناظران در بخش های صنعت و خدمات با رویکرد کاملا کاربردی و مبتنی بر حل مسایل و رفع نیازهای فردی و سازمانی شامل:

– نیازسنجی آموزشی مبتنی بر عارضه یابی و حل مسایل و مشکلات سازمانی؛

– ارایه آموزش های کاملا کاربردی و اثربخش برای همه سطوح سازمانی از مدیران ارشد تا کارگران ساده؛

– مشاوره رفع مشکلات ایمنی و بهداشتی کارگاه ها و محیط های کاری؛

– مشاوره، طراحی، تدوین و استقرار سیستم جامع مدیریت استراتژیک HSE در کارگاه ها و سازمان ها (HSE-SMS) و مدیریت اثربخش HSE پیمانکاران؛

– شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک های ایمنی و بهداشت کار و جنبه های زیست محیطی؛

– بهبود فرایندها و فعالیت ها و ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه های نهایی پروژه ها با استفاده از سیستم مدیریت HSE؛

– تدوین و تهیه کلیه دستورالعمل ها و روش های اجرایی ایمنی مشاغل و کنترل مخاطرات کاری؛

– بررسی حوادث و شبه حوادث کارگاهی و ایمن سازی محیط کارگاه؛

– ارایه طرح ها و اجرای مدیریت اثربخش محیط زیست(صرفه جویی در مصرف انرژی، مدیریت پسماند، آلودگی ها، آب و صدا و… فضای سبز) و بهبود بهداشت محیط کار.

مدیر دپارتمان

اطلاعات فردی : 

نام و نام خانوادگی : کوروش طلاوری

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مدیریت صنعتی

آخرین سابقه شغلی :

شاغل در شرکت مناطق نفت خیز جنوب سمت کارشناس ارشد آموزش ایمنی و آتش نشانی و کنترل محیط (S.E )

اطلاعات بیشتر

اساتید دپارتمان
نقشه راه دپارتمان

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
HSE-GeneraI
16
خانم شلمزاری
96/11/26پنجشنبه و جمعه2.100.000
2اصول بازرسی
16
آقای حسینی منش
حدنصاب آموزشیجمعه1.980.000
3
تضمین کیفیت استاندارد 17025
12
دکتر شلمزاری
حدنصاب آموزشیجمعه1.320.000
4ایمنی فرایند12
دکتر حاجی لری
96/11/24یکشنبه / سه شنبه1.900.000
5MSDS
8
دکتر قنبر نژاد
96/12/05شنبه1.500.000
6H.S.E-MS
8
مهندس کاووسی
حدنصاب آموزشیشنبه3.020.500