دپارتمان ریاضیات و آمار

آشنایی با دپارتمان

ریاضیات یکی از پایه های اصلی علوم و مهندسی است. رشته های مهندسی اغلب بر پایه علوم ریاضی بنا شده است. ریاضیات علمی است که برای توصیف پدیده ها به کار گرفته می شود. با پیدایش رایانه ها و توسعه قابلیت های این دستگاه ها در انجام عملیات محاسباتی و منطقی، به مرور زبان های برنامه نویسی شکل گرفته اند. ویژگی اصلی رایانه ها توانائی انجام محاسبات تکراری با سرعت زیاد است. بعد ها نرم افزارهای محاسباتی مهندسی بر پایه این زبان ها نوشته شده است که انجام محاسبات را برای مهندسین در هر زمینه بسیار آسان نموده است.
گروه ریاضی و آمار  با هدف آموزش نرم افزارهای محاسباتی و آماری و برنامه نویسی تشکیل گردیده است. دوره های ارائه شده در این گروه می تواند طیف وسیعی ازز دانشپذیران رشته های مختلف دانشگاهی را مخاطب قرار دهد. دوره های ارائه شده مختص رشته خاصی نیست و کلیه دانشپذیران می توانند در این دوره ها شرکت نمایند

مدیر دپارتمان

اطلاعات فردی : 

نام و نام خانوادگی : امین موجودی 

سوابق تحصیلی :

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

آخرین سابقه شغلی :

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اطلاعات بیشتر

اساتید دپارتمان
نقشه راه دپارتمان

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
SPSS
24
دکتر شکسته بند
96/9/23پنجشنبه2.600.000
2
MATLAB
24
آقای فخرائی
حد نصاب آموزشیفرد4.400.000
3
LISREL
24
آقای فخرائی
حد نصاب آموزشیزوج4.000.000
4
AMOS

24
آقای فخرائی
حد نصاب آموزشیفرد4.000.000