دپارتمان مدیریت کسب و کار

آشنایی با دپارتمان

امروزه با پیشرفت جوامع، دنیای کسب و کار تغییرات زیادی داشته است . رقابت کار سخت و دشواری شده و مدیران می بایست خود را برای هر گونه تغییر رویکرد متناسب با بازار کسب و کار آماده کنند . بنگاه های اقتصادی کوچک و SME  ها یا به عنوان دیگر استارتاپ ها پس از مدت کوتاهی شکست می خورند . این شکست ناشی از نبود دانش مدیریت بهینه در این شرکت می باشد . شرکت های کوچک با بودجه محدود و اندک دایر و شروع به کار می کنند . متاسفانه به دلیل نبود دانش مدیریت بازاریابی و تبلیغات – مدیریت بهینه منابع انسانی و فیزیکی – ارتباطات و روابط عمومی – مدیریت ارتباط با مشتری و رضایتمندی آن ها – مدیریت بحران و چالش ها و از همه مهمتر مدیریت تامین بودجه و درآمد زایی، دچار مشکل شده و از بین می روند. از سویی هلدینگ ها و شرکت های بزرگ نیز با این مشکلات در سطح های بالاتر مواجه هستند . مدیران تصمیم گیر و برنامه ریز می بایست دانش خود را پیوسته به روز رسانی کرده تا بتوانند با توجه به تغییرات دنیای کسب و کار، رویکرد های خوبی برای سازمان و شرکت خود در نظر بگیرند .

مدیر دپارتمان

اطلاعات فردی : 

نام و نام خانوادگی : حسین بارافکن  

سوابق تحصیلی :

دکتری: مدیریت- گرایش رفتار سازمانی

آخرین سابقه شغلی :

مدیریت ارشد، رهبر کسب و کار و مدیر بیمه البرز

اطلاعات بیشتر

اساتید دپارتمان
نقشه راه دپارتمان

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
اصول و تشریفات اداری
12
آقای صافی
حد نصاب آموزشیپنجشنبه و جمعه 2.145.000
2
خلاقیت و حل مسئله
36
آقای خسروی
حد نصاب آموزشیجمعه4.950.000
3
اصول مکاتبات اداری ویژه مسئولین دفاتر
8
آقای ساسان
حد نصاب آموزشیجمعه935.000
4
اصول و فنون مذاکره موثر
20
آقای امیدی
حد نصاب آموزشیجمعه2.750.000

5
اصول پذیرائی و تشریفات
12
آقای صافی
حد نصاب آموزشیجمعه4.400.000

6
اصول سرپرستی
16
دکتر بارافکن
حد نصاب آموزشیپنجشنبه و جمعه 3.300.000

7
شیوه های رهبری اثر بخش و نفوذ در دیگران
16
دکتر بارافکن
حد نصاب آموزشیپنجشنبه و جمعه 3.300.000