دپارتمان کودک و نوجوان

آشنایی با دپارتمان

انگيزه و توان يادگيري در كودكي بيشتر است چون زمينه ذهني بيشتري براي يادگيري دراين دوران وجود داشته و پاسخگويي بهتر و بالاتري نسبت به علوم آموزشي دارد .
این دپارتمان دارای اهداف بلند مدت و زیر ساختی می باشد .
اجرای طرح آموزش گروه سنی کودک و نوجوان باعث بوجود آمدن پایه و اساس مستحکمی خواهد شد که آینده کشور را برای حضور در جهان تکنولوژی آینده هموارر خواهد ساخت.

مدیر دپارتمان

اطلاعات فردی : 

نام و نام خانوادگی : مرضیه خوشدل  

سوابق تحصیلی :

کارشناس ارشد ارتباط تصویری ( گرافیک )

آخرین سابقه شغلی :

مربی نقاشی، طراحی و سفال کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان

اطلاعات بیشتر

اساتید دپارتمان
نقشه راه دپارتمان

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
رایانه کار مقدماتی
12
خانم فرجام
حد نصاب آموزشیفرد1.155.500
2
رایانه کار پبشرفته
26
خانم فرجام
حد نصاب آموزشیفرد2.167.000
3
فتوشاپ
18
خانم دبیری
حد نصاب آموزشیزوج1.650.000
4
عکاسی

12
خانم خوشدل

حد نصاب آموزشیزوج1.320.000

5
نقاشی و تصویر سازی ذهنی

18
متعاقبا اعلام میگردد

حد نصاب آموزشیفرد1.705.000

6
نقاشی و طراحی نوجوانان

18
متعاقبا اعلام میگردد

حد نصاب آموزشیفرد1.705.000

7
خلاقیت و خوشنویسی

12
متعاقبا اعلام میگردد

حد نصاب آموزشیفرد1.045.000

8
خلافیت و مهارت نوشتار

12
متعاقبا اعلام میگردد

حد نصاب آموزشیفرد990.000